MEDZINÁRODNÁ ASOCIÁCIÁ LEKÁROV A ZDRAVOTNÍKOV
NA SLOVENSKU

Pozývame vás stať sa členom Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku!
V súčasnosti je členstvo v asociácii úplne bezplatné.