Doplňujúca skúška v r. 2021 pre farmaceutov, sestier a maserov: termíny a postup pri zápise.

Termíny konania doplňujúcej skúšky na rok 2021 sú nasledovné (sú zverejnené aj na stránke MŠVVaŠ SR a na stránke Strednej zdravotníckej školy v Trnave):

Termíny konania doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolania na rok 2021

Farmaceutický laborant

Termín konania:

10. 03. 2021

05. 05. 2021

13. 10. 2021

Praktická sestra (zdravotnícky asistent)

Termín konania:

11. 03. 2021

06. 05. 2021

14. 10. 2021

Diplomovaná všeobecná sestra (vyššie odborné vzdelanie)

Termín konania:

11. 03. 2021

06. 05. 2021

14. 10. 2021

Masér

Termín konania:

12. 03. 2021

07. 05. 2021

15. 10. 2021

V záujme predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 je potrebné sa preukázať v deň realizácie doplňujúcej skúšky negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 3 dni (72 hodín).

Vstup do priestorov SZŠ v Trnave je povolený len s použitím osobných ochranných prostriedkov na prekrytie nosa a úst (rúško). Následne po vstupe je potrebné na vrátnici školy absolvovať vstupný protiepidemiologický filter (dezinfekcia rúk a meranie telesnej tepoty).

Postup na prihlásenie sa na doplňujúcu skúšku:

1. Na doplňujúcu skúšku sa musíte prihlásiť žiadosťou – písomne alebo mailom, následne Vám bude doručené oznámenie, čo musíte predložiť najneskôr v deň konania skúšky.

(žiadosť odosielajte na adresu: stredná zdravotnícka škola, Daxnerova č. 6, 917 90 Trnava)

– žiadateľ sa prihlási na vykonanie skúšky písomnou žiadosťou o absolvovanie doplňujúcej skúšky najmenej 30 dní pred termínom konania skúšky

Žiadosť o vykonanie doplňujúcej skúšky obsahuje:

1. meno a priezvisko žiadateľa,

2. adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,

3. názov regulovaného povolania v Slovenskej republike pre uznanie odbornej kvalifikácie, z ktorého bude doplňujúca skúška vykonaná.

Prílohou žiadosti sú:

1. osvedčená kópia dokladu o vzdelaní s prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky,

2. osvedčená kópia rozhodnutia MŠVVaŠ SR o uznaní dokladu o vzdelaní,

3. osvedčená kópia protokolu o vykonanej neúspešnej doplňujúcej skúške – ak ide o opakovanie doplňujúcej skúšky vykonávanej najneskôr do 12 mesiacov odo dňa neúspešného absolvovania doplňujúcej skúšky.

2. Žiadateľ sa prihlási na vykonanie skúšky písomnou žiadosťou o absolvovanie doplňujúcej skúšky najmenej 30 dní pred termínom konania skúšky.

– termíny konania doplňujúcej skúšky pre príslušný kalendárny rok sú zverejnené na MŠVVaŠ SR:

3. úhrada za vykonanie doplňujúcej skúšky je 250 eur (ZA, FL), 310 (masér), ktorú uhradíte v hotovosti priamo v škole, kde dostanete príjmový pokladničný blok – ako doklad o úhrade

4. doplňujúca skúška pozostáva:

– z písomnej časti, ktorú tvoria otázky zo všeobecne záväzných právnych predpisov (zákonov)

– z písomnej časti, ktorú tvoria otázky z odbornej zložky

– z ústnej časti odbornej zložky (k tejto skúške je uchádzač pripustený až keď písomnú formu skúšky zloží na minimálne 70%)

– z praktickej časti Všetky ďalšie informácie nájdete aj na tomto odkaze: https://www.minedu.sk/doplnujuca-skuska/

Кваліфікаційний іспит- весна 2021

Шановні медичні працівники,

Нагадуємо вам, що кваліфікаційний іспит для іноземних лікарів загальної практики та стоматологів (doplňujúca skúška) відбудеться 22-23 березня 2021 на медичному факультеті Університета Павла Йозефа Шафарика у м. Кошице:
https://www.upjs.sk/public/media/17826/doplnujuca_skuska.pdf

Терміни проведення кваліфікаційних іспитів для всіх медичних фахівців оприлюднені тут : https://www.minedu.sk/terminy-na-rok-2021/
Надіслати заяву на участь в іспиті необхідно до 15 березня 2021.

До заяви необхідно додати:

 • нотаріально завірену копію диплома з офіційним судовим перекладом на словацьку мову
 • нотаріально завірену копію рішення Міністерства освіти, науки, дослідження та спорту Словаччини про визнання документа про освіту
 • підтвердження про сплату збору за участь в іспиті
 • нотаріально завірену копію протоколу про неуспішну спробу складання кваліфікаційного іспиту, якщо йдеться про повторне складання іспиту у термін менш ніж 12 місяців після попередньої невдалої спроби

Надіслати заяву з вище переліченими додатками можна за адресою:
Študijné oddelenie LF UPJŠ
Trieda SNP 1
040 11 Košice

Розмір збору:

 • для лікарів загальної практики: 665,00 € (у разі, якщо не більше ніж за 12 місяців перед складанням даного іспиту, лікар успішно склав письмову частину іспиту, він сплачує тільки половину розміру збору – 332,50 €)
 • для лікарів стоматологів: 1064,00 € (у разі, якщо не більше ніж за 12 місяців перед складанням даного іспиту, лікар успішно склав письмову частину іспиту, він сплачує тільки половину розміру збору – 532,00 €)

Дані для сплати: : https://www.upjs.sk/public/media/17826/doplnujuca_skuska.pdf

IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 8360
SWIFT: SPSRSKBA (при сплаті зі Словаччини або ЄК)
SUBASKBX (при сплаті з третіх країн)
Variabilný symbol 1020
Špecifický symbol: дата народження у форматі ДДММРР
Správa pre prijímateľa: ім’я та прізвище

Заяву можна завантажити зі сайта університету:
для лікарів загальної практики: https://www.upjs.sk/public/media/17826/doplnujuca_skuska_lekar.pdf
для лікарів стоматологів: https://www.upjs.sk/public/media/17826/doplnujuca_skuska_zubny_lekar.pdf

Перелік тем для підготовки, можна завантажити з сайта Міністерства освіти Словаччини:

Бажаємо всім іноземним лікарям успішного складання кваліфікаційного іспиту!

Анонс курсів словацької мови для медичних працівників

Шановні медичні працівники,

Пропонуємо до Вашої уваги анонс курсів словацької мови для медичних працівників у мовній школі iCan, які допоможуть Вам у підготовці до складання кваліфікаційного іспиту, а також у професійній діяльності.

З 15 лютого до 17 березня – триватиме курс словацької мови для стоматологів. На цьому курсі Ви вивчите термінологію, яка знадобиться Вам як у професійній практиці, так і при складанні кваліфікаційного іспиту для стоматологів. Навчальним матеріалом курсу є спеціалізований підручник для лікарів-стоматологів іноземців.

Ознайомитися з програмою і записатися на курс можна тут: https://medics.icanschool.sk/slovatskiy-dlya-stomatologov

З 16 лютого по 14 березня відбудеться курс «Правовий мінімум для медичних працівників, фаза 4». У процесі проведення курсу будуть розглядатися основні закони, перелік яких є затверджений Міністерством освіти Словаччини для вивчення медичними працівниками (як лікарями, так і медичними сестрами, фармацевтами), які підтверджують свою кваліфікацію під час іспиту (doplňujúca skúška).

Ознайомитися з програмою і записатися на курс можна тут: https://medics.icanschool.sk/phase-4

Ви можете подати заяву для відшкодування оплати курсів від міжнародної організації по імміграції (IOM), докладніше про відшкодування тут: https://www.mic.iom.sk/ru/s-ci-lin/br-zv-ni/500- 2017-09-20-12-07-56.html

LAST call, старт 18 січня: курс словацької мови для медичних працівників – підготовка до складання кваліфікаційного іспиту

Шановні медичні працівники,

У понеділок, 18 січня, у мовній школі iCan стартує «Курс словацької мови для лікарів. Фаза 3 »

Курс містить у собі найголовніші теми, з 4 основних розділів медицини (Внутрішні хвороби, Хірургія, Акушерство і гінекологія, Педіатрія), які необхідно знати для успішного проходження тестової та усної частини кваліфікаційного іспиту для лікарів загальної практики.

Лікарі – стоматологи можуть на цьому курсі вивчати два розділи: («Внутрішні хвороби» і «Хірургія), які є складовою частиною іспиту для цієї медичної спеціальності. Курс також буде коричним для медичних сестер, які теж готуються до складання кваліфікаційного іспиту.

Курс є розроблений за участю лікарів з Міжнародної асоціації лікарів у Словаччині. Заняття будуть проводитися з 18 січня по 13 березня, а саме, у понеділок й середу з 18.00 до 19.30. Раз на два тижні, у суботу, відбудеться підсумкове заняття з пройденого розділу.

Вартість курсу: 299 €. Для членів MALnS діє знижка 10%. Для запису на курс заповните заявку: https://forms.gle/pDGQjN8zYbgPSgw77 або напишіть на ican@icanschool.sk.

Кваліфікаційні іспити в 2021

Міністерство освіти Словаччини оприлюднило на своєму сайті дати кваліфікаційних іспитів у 2021 році для медичних сестер, фармацевтів і масажистів: https://www.minedu.sk/terminy-na-rok-2021/.
Але терміни проведення кваліфікаційного іспиту для лікарів загальної практики та лікарів-стоматологів на 2021 рік ще не відомі, ми чекаємо на оприлюднення цієї информации.

Весняний кваліфікаційний іспит відбудеться у Кошице

В умовах пандемії ситуація з проведенням кваліфікаційного іспиту є не завжди зрозумілою і стабільною для лікарів, які планують його складати у найближчий час. Тому, наша асоціація зробила офіційний запит до Міністерства освіти Словаччини щодо термину та місця проведення наступного кваліфікаційного іспиту для іноземних лікарів загальної практики та лікарів-стоматологів. Доносимо до Вас першими найактуальнішу інформацію на підставі відповіді з вищевказаної установи.

Іспит (doplnujuca skuska) буде проходити навесні 2021 на медичному факультеті Університета Павла Йозе Шафарика у місті Кошице. Орієнтовні дати проведення іспиту будуть оприлюднені на сайті Міністерства Освіти Словаччини до кінця 2020 року.

Курс словацької мови «Лексика та термінологія для медичних працівників»

Шановні медичні працівники!
з 09.11.2020 по 29.01.2021 MALnS у співпраці з мовною школою iCan  , будуть проводити онлайн курс словацької мови «Лексика та термінологія для медичних працівників», який становить фазу 2 підготовки медичних працівників.

Вартість курсу 299 € (для членів Асоціації діє 10% знижка), можлива помісячна оплата занять.
Курс складається зі 20 занять по 2 академічні години (40 годин)

Заняття будуть проходити на платформі ZOOM два рази на тиждень з 18:00 до 19:30 по вівторках і четвергах.

Курс буде корисним лікарям, медичним сестрам, фармацевтам, тому що допоможе засвоїти знання, які стосуються:

• анатомічної термінології

• особливостей збору анамнезу, спілкування з пацієнтом і його родичами

• соціальної лексики, що використовується у медичному колективі при спілкуванні з колегами
• специфіки роботи з медичною документацією у Словаччині

• принципів організації Словацької системи охорони здоров’я і особливостей надання допомоги в амбулаторних і стаціонарних умовах і багато іншого

Міграційний інформаційний центр  (International Organization for Migration (IOM)) пропонує можливість отримати фінансову підтримку на освітні  курси та  перекваліфікаційне навчання  для іноземців. Детальна інформація за посиланням: https://www.mic.iom.sk/ru/s-ci-lin/br-z-v-ni/500-2017-09-20-12-07-56.html

Для запису на курс або отримання додаткової інформації напишіть нам на мейл: medics@icanschool.sk.

Поспішайте зареєструватися, заняття починаються вже наступного тижня!

Нострифікація диплома та визнання кваліфікації медсестер

У Словаччині є можливість нострифікації диплома медичної сестри наступних типів: сестра з вищою освітою: https://www.minedu.sk/sestra/, сестра із середньою спеціальною освітою: https://www.minedu.sk/sestra-vyssie-odborne-vzdelanie/ та практична сестра із середньою освітою: https://www.minedu.sk/prakticka-sestra-zdravotnicky-asistent/. Більшість медсестер, які мають середню освіту, є з України, нострифіковали свій диплом та визнали свою кваліфікацію саме як практична сестра. Нижче є інформація для них щодо спеціалізованого іспиту, який проходить 3 рази на рік (березень, червень, листопад). Цього року останній термін випав на 5 листопада 2020 року.

Процес реалізації іспиту

 1. Подача заявки та місце реалізації іспиту наступне: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova č. 6, 917 90 Trnava.
 2. Запис виконуϵться поштою або на email: PhDr. Katarína Priputenová, +421 335914163, priputenova.katarina@zupa-tt.sk

Необхідно додати до заяви:

 • нотаріально завірену копію диплому з перекладом на словацьку мову
 • нотаріально завірену копію нострифікації диплому
 • підтвердження оплати збору – 250 євро
 • у разі повторного складання іспиту у період до 12 місяців, ще й копію протоколу цієї спроби

Іспит складається з:

 • письмової частини, яка містить медичні та юридичні питання
 • усної частини: медичні питання
 • практичної частини.

Детальніше про це тут: https://www.minedu.sk/doplnujuca-skuska/

Література до іспиту:
Krišková, A. a kol.: Ošetrovateľské techniky
Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: Základy ošetrovania a asistencie
Sládečková, R. a kol.: Základy ošetrovania a asistencie II
Kopecká, K. a Kopecký, P.: Zdravie a klinika chorôb
Pištejová, M., Kraus, D.: Prvá pomoc v praxi
Anatómia a fyziológia

Для успішного проходження іспиту необхідне знання словацької мови та медичної й юридичної термінологіі. У цьому може допомогти навчання на спеціалізованих курсах у мовній школі iCan (http://icanschool.sk/class/4 http://icanschool.ru/contacts)
Фаза 1: Загальне викладання словацької мови від нуля до рівня B1 (інтенсивний курс словацької мови)
Фаза 2: Мовна підготовка з медичної тематики і термінології
Фаза 3: Мовний підготовчий курс до складання кваліфікаційного іспиту
Фаза 4: Курс «Правовий мінімум для медичних працівників»

Для запису на курс заповніть, будь ласка, форму: https://docs.google.com/forms/d/1q3NWcI5G4JojGe9BjYcUtBOo5SCgoiCngPcxJM5LlUo/edit
або напишіть на: medics@icanscool.sk

Інтенсивний онлайн-курс словацької мови (1 етап для іноземних медичних працівників)

Шановні медичні працівники!

Наша Асоціація у співпраці з мовною школою iCan School розробила програму підготовки для іноземних медичних працівників, які готуються до складання кваліфікаційного іспиту (doplňujúca skúška) і працевлаштуванню у Словаччині.

Програма містить 4 етапи або фази:

1 фаза: Загальна мовна підготовка з словацької мови з від нульового рівня до ступеня хорошого середнього володіння мовою – В1 (інтенсивний курс словацької мови).

2 фаза: Мовна підготовка але з акцентом на вивчення медичної термінології та лексики для тих медичних працівників, які опанували словацьку мову.

3 фаза: Мовний підготовчий курс для медичних працівників, які володіють словацькою мовою на рівні В1 -В2, який э орієнтованим на підготовку до складання кваліфікаційного іспиту за 4 основними загальноклінічні розділами: педіатрія, акушерство і гінекологія, внутрішні хвороби, хірургія.

4 фаза: Курс «Юридичний мінімум для медичних працівників»
Проходження усіх 4 фаз програми підготовки дозволить Вам отримати необхідні знання словацької мови, опанувати медичну термінологію, засвоїти основи медичного права. Це дасть Вам значну перевагу у спілкуванні з потенційним роботодавцем і пацієнтами, а також підвищить Ваш шанс успішно скласти кваліфікаційний іспит для іноземних медичних працівників.

5 жовтня Ви зможете почати навчання у групі інтенсивного вивчення словацької мови (фаза 1). Заняття курсу будуть проводитися онлайн щодня по буднях увечері.

Тривалість кожного уроку – 2 академічні години (90 хвилин).

Тривалість курсу 5 місяців ( с жовтня 2020 по лютий 2021).

Вартість п’ятимісячного інтенсивного курсу словацького мови-959 €.

Високий рівень знання словацької мови є заставою успішного складання кваліфікаційного іспиту! Почніть підготовку вже зараз разом з нами!

Для запису до курсу заповніть, будь ласка, форму: https://forms.gle/zLVXtPFAb5yrXxoz7 или напишите на medics@icanschool.sk