Що далі після кваліфікаційного іспиту?

Шановні медичні працівники

Ще раз вітаємо усіх лікарів загальної практики та лікарів-стоматологів, які успішно склали медичний іспит. Сьогодні ми хочемо повідомити про подальші кроки, які дозволять Вам перейти до професійної діяльності у словацькій системі охорони здоров’я.

У найближчі дні всі лікарі, які брали участь у складанні кваліфікаційного іспиту в Мартіні 12.10-16.10.2020, повинні отримати від Йессеніового Медичного факультету в Мартіні (Університет Каменського) протокол з офіційними результатами складання іспиту. Після цього лікарям, які успішно склали іспит, буде необхідно:

 1. Надіслати заяву у Міністерство освіти, щоб отримати рішення про визнання кваліфікації (doklad o odbornej kvalifikácii). Для цього необхідно підготувати:

• засвідчену нотаріально копію протоколу про успішне складання кваліфікаційного іспиту, одержаного від Йессеніового факультету в Мартіні

• засвідчену копію рішення про нострифікацію диплома (rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní)

• Заяву у вільній формі з проханням про надання документа про медичну кваліфікацію (за запитом на мейл malns.correspondence@gmail.com можемо Вам надати зразок такої заяви).

Адреса для надіслання перерахованих вище документів: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 813 30 Bratislava.

Документ про визнання кваліфікації міністерство Освіти мусі надати у термін до 30 днів після отримання заяви та документів.

 • Після отримання вищевказаного документа необхідно зареєструватися у палаті лікарів або стоматологів:
 • Словацька палата лікарів (Slovenská lekárska komora) – контактні дані : registerslk@lekom.sk або register@lekom.sk, www.lekom.sk
 • Словацька палата стоматологів (Slovenská komora zubných lekárov) –– контактні дані : riaditel@skzl.sk, www.skzl.sk

3. Для ви конання лікарської діяльності усі медичні працівники після складання кваліфікаційного іспиту повинні також пройти у Міністерстві Охорони Здоров’я іспит на знання словацької мови: https://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-statny-jazyk.

Нині, в умовах пандемії та під час дії в Словаччині кризової ситуації, проведення мовного іспиту призупинено, його можна замінити заявою під чесне слово про володіння словацькою мовою. Однак, протягом 90 днів після відміни кризової ситуації цей іспит все одно буде необхідно скласти. Зразок заяви під чесне слово ви можете завантажити за посиланням вище.

Та, хоч зараз складання мовного іспиту є відстроченим, необхідність його проходження залишається незмінною. Тому що добре знання мови є важливою складовою не тільки успішного складання іспиту, але й професійної діяльності будь-якого лікаря.

Тому вважаємо за необхідне повідомити, що з 09.11. 2020 року у мовній школі iCan почнуться заняття курса медичної термінології, що становить 2-гу фазу мовної підготовки для іноземних медичних працівників. Курс буде тривати 10 тижнів (2,5 місяця), заняття два рази на тиждень по дві академічні години. Необхідний для участі у курсі рівень знання словацької мови: А2.

Серед тем курсу – особливості збирання анамнезу, спілкування з пацієнтом і його родичами, соціолексіка медичного персоналу, особливості роботи з медичною документацією. Саме тому курс підійде як тим лікарям, які тільки що склали іспит, так і тим, хто готується до його складання навесні 2021 р.

Для запису до курса або отримання додаткової інформації пишіть на мейл: medics@icanschool.sk. Вартість курсу 299 €. Нагадуємо, що для членів нашої Асоціації діє знижка 10% на будь-які курси для лікарів iCan School.

Gratulujeme!

Vážení zdravotnícki pracovníci!

Úprimne blahoželáme všetkým zahraničným lekárom, ktorí včera úspešne absolvovali druhú (ústnu) časť doplňujúcej skúšky.

Medzi tými, ktorí úspešne zložili skúšku, sú aj predseda našej asociácie Manuchehr Burkhanov a niekoľko členov našej asociácie, ako aj zdravotnícki pracovníci, ktorí sa zúčastnili kurzov 2, 3 a 4 fáz v rámci prípravného programu pre zahraničných lekárov, ktorý bol vypracovaný zástupcami našej asociácie a jazykovej školy iCan.

Veľkú vďačnosť za pomoc a podporu vyjadrili lekári, ktorí sa takmer rok zúčastňovali na samopríprave na skúšku, organizovanej na pôde našej asociácie a jazykovej školy iCan, najskôr v prezenčnej forme a potom, po vypuknutí pandémie, online.

Trochu o číslach. Na skúšku bolo zaregistrovaných celkovo 56 všeobecných lekárov a 37 zubných lekárov. Testovaciu časť úspešne absolvovalo 29 lekárov a 15 zubných lekárov, ktorí boli prijatí na ústnu časť skúšky.

Všetci praktickí lekári prijatí na ústnu skúšku úspešne absolvovali. Zároveň si všimli k sebe lojálny a benevolentný prístup členov skúšobnej komisie. V činnosti komisie bolo zjavné želanie vytvoriť všetky podmienky pre to, aby lekár úspešne absolvoval túto skúšku, a to správne formulovať svoje myšlienky a sústrediť sa na túto pre nich dvojnásobne stresujúcu situáciu.

Podľa výsledkov dnešnej ústnej časti doplňujúcej skúšky, z 15 zubných lekárov, ktorí sa dostali do tejto časti, úspešne ju absolvovalo 6 ľudí.

Ústna časť kvalifikačnej skúšky pre zubných lekárov pozostáva z dvoch etáp: praktickej a teoretickej.

Blahoželáme všetkým praktickým lekárom, ako aj zubným lekárom ktorí 15 a 16 októbra úspešne zložili doplňujúcu skúšku a želáme im úspešnú prácu na Slovensku!

Нострифікація диплома та визнання кваліфікації медсестер

У Словаччині є можливість нострифікації диплома медичної сестри наступних типів: сестра з вищою освітою: https://www.minedu.sk/sestra/, сестра із середньою спеціальною освітою: https://www.minedu.sk/sestra-vyssie-odborne-vzdelanie/ та практична сестра із середньою освітою: https://www.minedu.sk/prakticka-sestra-zdravotnicky-asistent/. Більшість медсестер, які мають середню освіту, є з України, нострифіковали свій диплом та визнали свою кваліфікацію саме як практична сестра. Нижче є інформація для них щодо спеціалізованого іспиту, який проходить 3 рази на рік (березень, червень, листопад). Цього року останній термін випав на 5 листопада 2020 року.

Процес реалізації іспиту

 1. Подача заявки та місце реалізації іспиту наступне: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova č. 6, 917 90 Trnava.
 2. Запис виконуϵться поштою або на email: PhDr. Katarína Priputenová, +421 335914163, priputenova.katarina@zupa-tt.sk

Необхідно додати до заяви:

 • нотаріально завірену копію диплому з перекладом на словацьку мову
 • нотаріально завірену копію нострифікації диплому
 • підтвердження оплати збору – 250 євро
 • у разі повторного складання іспиту у період до 12 місяців, ще й копію протоколу цієї спроби

Іспит складається з:

 • письмової частини, яка містить медичні та юридичні питання
 • усної частини: медичні питання
 • практичної частини.

Детальніше про це тут: https://www.minedu.sk/doplnujuca-skuska/

Література до іспиту:
Krišková, A. a kol.: Ošetrovateľské techniky
Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: Základy ošetrovania a asistencie
Sládečková, R. a kol.: Základy ošetrovania a asistencie II
Kopecká, K. a Kopecký, P.: Zdravie a klinika chorôb
Pištejová, M., Kraus, D.: Prvá pomoc v praxi
Anatómia a fyziológia

Для успішного проходження іспиту необхідне знання словацької мови та медичної й юридичної термінологіі. У цьому може допомогти навчання на спеціалізованих курсах у мовній школі iCan (http://icanschool.sk/class/4 http://icanschool.ru/contacts)
Фаза 1: Загальне викладання словацької мови від нуля до рівня B1 (інтенсивний курс словацької мови)
Фаза 2: Мовна підготовка з медичної тематики і термінології
Фаза 3: Мовний підготовчий курс до складання кваліфікаційного іспиту
Фаза 4: Курс «Правовий мінімум для медичних працівників»

Для запису на курс заповніть, будь ласка, форму: https://docs.google.com/forms/d/1q3NWcI5G4JojGe9BjYcUtBOo5SCgoiCngPcxJM5LlUo/edit
або напишіть на: medics@icanscool.sk

Doplňujúca skúška, testy 12.10.2020

Шановні лікарі!

Сьогодні лікарі загальної практики  та лікарі-стоматологи,  які зареєструвалися  для проходження кваліфікаційного іспиту (doplňujúca skúška), отримали  листа  на  електронну пошту, де було висвітлено проведення тестової частини іспиту, який відбудеться 12.10.2020.

 1. Протягом найближчих днів все лікарі отримають  електронною поштою  дані  щодо входу в акаунти  платформи  де буде проведено тестування.  По перше  буде потрібно о змінити пароль, який  отримано, на новий. Новий пароль повинен містити мінімально 8  символів з яких  мінімум 1 літера,  1 цифра, 1 мала  літера,  1 заголовна  та  мінімально 1 спеціальний знак (*, -, #)
 2. . До проведення іспиту в системі, яку запропонував університет, буде доступний т зразок  тестів, які  можна пройти будь-яку кількість разів.
 3.  Під час  тестування відповідати на питання  необхідно послідовно, пропустити питання і повернутися до нього пізніше буде не можливо. Кожен  тест має тільки одну правильну відповідь.
 4. 12 жовтня 2020 екзаменаційний тест для контролю  лікарських знань (80 питань) буде доступний з 16.00 до 17.30, ліміт часу на виконання тесту: 80 хвилин. Ті, хто почне виконання тесту в 16.00, матимуть час на його виконання до 17.20, ті, хто почнуть виконання тесту в 16.10 і пізніше, матимуть час на його виконання до 17.30. Тест з медичного законодавства (20 питань) буде доступний з 17.30 до 18.00, часовий ліміт на виконання тесту: 20 хвилин.

Повний текст з роз’ясненнями докладаємо.

Обновленная информация о проведении квалификационного экзамена

Наша Ассоциация подала запрос о датах и условиях проведения квалификационного экзамена дня иностранных медицинских работников (doplňujúca skúška) в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией. Мы получили ответ:

– письмена часть экзамена (тест) пройдет онлайн 12 октября

– те, кто успешно сдадут письменную часть, и будут допущены на устную часть экзамена, который будет проводиться 15-16 октября, будут обязаны предоставить негативный тест на COVID-19 не старше 72 часов перед датой устной части экзамена

– Ессениовый врачебный факультет предоставит возможность сдать тест бесплатно накануне экзамена в своей лаборатории.

Новий курс «Юридичний мінімум для іноземних медичних працівників»

Чим він є корисний і цікавий для медичних працівників, які складають іспит?

Ті, хто регулярно цікавиться нашою діяльністю та читає новини на нашій сторінці, вже бачили оголошення про те, що з 7 вересня по 15 жовтня 2020 планується проведення курсу «Юридичний мінімум для іноземних медичних працівників». У ньому можуть взяти участь лікарі загальної практики, лікарі-стоматологи, фармацевти, а також медичні сестри.

Сьогодні ми будемо намагатися більш детально зупинитися на тих питаннях, які можуть виникнути у медичного працівника під час ознайомлення з інформацією щодо проведення даного навчального курсу.

 • Що це за курс?

Зміст курсу відображає його назва: тобто в процесі проведення курсу будуть розглядатися основні закони CР, які можуть стати частиною тестового завдання. Перелік законів затверджений Міністерством освіти Словаччини для вивчення медичними працівниками, які підтверджують свою кваліфікацію під час іспиту (doplňujúca skúška) та є надрукованим в офіційних джерелах.

Лікарі, які вже здійснили спробу складання даного іспиту зіткнулися з тим, що цей перелік був не повним, бо в ньому були відсутні декілька основних законів. При цьому деякі тестові завдання містили питання із законів, які не були зазначені у переліку.

Тому ми зробили запит до Міністерства освіти Словаччини та отримали новий офіційний перелік, на підставі якого програма курсу була розширена і наразі містить усі закони, знання яких є запорукою успішного складання іспиту. Після нашого звернення співробітники Міністерства освіти оновили перелік і на своєму сайті. Тепер він містить 14 законів замість 8 що пропонувалися раніше для вивчення.

 • Чим цей курс може бути корисним медичному працівнику, який готується до іспиту?

Зараз аналогів подібного курсу у Словаччині не існує. Під час підготовчих курсів, що проходили в університеті Коменського минулою восени, правовим знанням для лікарів було присвячено всього декілька лекцій, які охопили лише малу частину необхідного юридичного мінімуму.

Опрацьовування законів, що містять часом від 130 до 300 сторінок, вимагає часу та зусиль. Текст юридичних документів має свою складну специфіку та мовні звороти, які є не завжди зрозумілими лікарям і це також впливає на якість їх підготовки.

Даний курс було розроблено зусиллями співробітників Адвокатської канцелярії Антовска с.р.о. (Advokátska kancelária Antovszká, s.r.o.) спільно з викладачами мовної школи iCan та лікарями MALnS. Тобто ми постаралися представити необхідний правовий мінімум в стислій, доступній та зрозумілій для медичних працівників формі.

Дуже важливим моментом в цьому процесі стала робота практикуючих юристів, які досконально опрацювали всі закони, які наведені у програмі курсу та представили їх таким чином, щоб лікар зміг запам’ятати і засвоїти усі важливі моменти, яким слід приділити увагу при підготовці до іспиту.

Крім презентацій і роз’яснювального матеріалу, медичним працівникам також буде запропоновано тестування за темами курсу. Це дозволить потренувати свої навички в роботі з тестами перед іспитом і закріпити знання законів.

У кожного з учасників курсу буде можливість отримати уточнюючу інформацію щодо питань, які виникли при підготовці до іспиту, це також може сприяти більш якісному навчанню.

 • Чим цей курс може бути корисний у практичній діяльності медичного працівника?

Знання законів, які будуть розглядатися на курсі, необхідні медичному працівнику при працевлаштуванні і виконанні його посадових обов’язків, спілкуванні з пацієнтами та колегами.

 • Як буде організовано процес навчання?

Курс містить 12 занять по 2 академічні години, що становить в цілому 24 академічних години.

Заняття будуть проводитися он-лайн у зручний для учнів вечірній час. У разі зацікавленості та сприятливої епідеміологічної ситуації заняття можна буде провести і в приміщенні школи iCan у Братиславі.

 •  Що необхідно щоб потрапити на курс?

Перш за все знання словацької мови на рівні В1-В2, тому що заняття проводяться тільки словацькою мовою.

Подати заявку на участь у курсі до 6 вересня 2020 включно (для запису пишіть на medics@icanschool.sk)

Оплатити вартість курсу, яка становить 249 євро.

Звичайно ж кожен лікар вибирає для себе свій спосіб підготовки та навчання. Використовуйте свій шанс якісної підготовки до складання іспиту!

Приїзд до Словаччини іноземних лікарів з-за кордону для проходження іспиту

Дата проведення кваліфікаційного іспиту для іноземних лікарів (doplnujuca skuska) наближається. Він відбудеться 15-16 жовтня 2020 року.

Знаючи про протиепідеміологічні заходи, що діють у даний момент у Словаччині, 11 серпня ми зробили запит до Міністерства освіти Словаччини. Ми запитали, чи буде поширюватися на іноземних лікарів з країн т.зв. «Червоної зони» (наприклад, Україна чи Росія), які приїжджають до Словаччини для складання кваліфікаційного іспиту, вимога проходження обов’язкового 5-денного карантину і подальшого тестування на COVID -19. Також ми цікавилися, чи не планується проведення іспиту в електронному вигляді.

Сьогодні ми отримали відповідь, яку додаємо.

Нижче наводимо короткий зміст відповіді Міністерства Освіти:

1.    Он-лайн проведення іспиту не планується, тільки очний варіант.

2.    Іноземні лікарі, які приїдуть для складання іспиту з-за кордону, не винні проходити обов’язковий 5-денний карантин за умов наявності таких документів: а) офіційного підтвердження про те, що вони їдуть для складання іспиту, б) довідки про негативне тестування на COVID-19 не старше за 96 годин на момент в’їзду до Словаччини. Цю вимогу зазначено в опублікованих на початку липня заходах боротьби з пандемією COVID-19, з повним текстом яких ви можете ознайомитись тут : https://www.mzv.sk/documents/10182/4180645/200703-Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_03072020.pdf/30c28bec-69f4-4e67-9ea0-5d2712580c01

3.    Виходячи з попереднього пункту, рекомендуємо усім іноземним лікарям, які будуть в’їжджати до Словаччини для складання кваліфікаційного іспиту з-за кордону, заздалегідь вимагати від Ессеніового медичного факультету в Мартіні офіційне підтвердження про те, що вони запрошені для складання іспиту.

4.    Оскільки ситуація з пандемією COVID-19 змінюється, відповідно, змінюються і протиепідемічні заходи у Словаччині, тому ми радимо стежити за актуальною епідемічною ситуацією у Словаччині, орієнтуючись на інформацію, що розміщується на офіційному державному сайті www.korona.gov.sk.

Ми також будемо стежити за інформацією, щодо проведення кваліфікаційного іспиту для іноземних лікарів і будемо публікувати всі оновлення на нашому сайті та сторінці в Фейсбук.

Účasť na pracovnom stretnutí na Ministerstve školstva

Začiatkom augusta sme poslali list na ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a na všetky lekárske fakulty a univerzity zodpovedne za doplňujúce skúšky pre zahraničných zdravotníkov. S textom sa môžete oboznámiť tu: https://www.malns.sk/200805-list-malns/.


Ako odpoveď na náš list predseda MALnS spolu so zástupcami správnej rady nasej asociácie boli pozvaní na pracovné stretnutie za účelom prediskutovania aktuálnych možností uplatnenia zahraničných lekárov z krajín mimo Európskej únie v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Pracovné stretnutie sa uskutoční dňa 25. augusta 2020. O podrobnostiach vás budeme informovať.

Нові курси для лікарів з серпня та вересня 2020 р.

Шановні лікарі!

Міжнародна асоціація лікарів у Словаччині спільно з мовною школою iCan а також Адвокатською канцелярією Антовска с.р. про (Advokátska kancelária Antovszká, s.r.o.) пропонують Вам взяти участь в курсах словацької мови для лікарів різних спеціальностей.

Метою проведення даних навчальних занять є допомогти іноземним медичним працівникам засвоїти необхідну медичну термінологію, аби  вони могли  якісно підготуватися до складання кваліфікаційного іспиту (doplňujúca skúška) та успішно працювати  за фахом.

З 18 серпня по 10 жовтня 2020 року триватиме спеціалізований курс словацької мови для іноземних лікарів.

Що на  Вас чекає у даному курсі:

– заняття словацькою мовою  де вчитель приділяє увагу  засвоєнню термінології 4-х основних розділів медицини: педіатрія, внутрішні хвороби, акушерство та гінекологія, хірургія.

– можливість задати питання та отримати відповіді, а також уточнювальну інформацію у консультантів кожного з вищевикладених розділів

– участь у заключних лекціях консультантів, під час яких Ви зможете не тільки поліпшити свої знання, а й контролювати їх за допомогою комп’ютерного тестування, умови проведення якого максимально наближені до обставин  кваліфікаційного іспиту

– додаткова інформація щодо рекомендованої літератури, медичних скорочень які  часто використовують у  своїй роботі практикуючи лікарі у Словаччині  та  ще багато іншого.

– викладачі, що мають багаторічний досвід навчання лікарів словацької мови

– можливість вчитися, перебуваючи у себе вдома  у будь-якій країні світу, так як заняття будуть проходити он-лайн;

– заняття у  вечірній час, а також проведення заключної лекції в один з вихідних днів.

Що Ви можете отримати при навчанні на даному курсі

– допомогу у підготовці до складання кваліфікаційного іспиту для іноземних лікарів (doplňujúca skúška), так як ми  намагалися  включити в цей курс термінологію з тих питань, які є найчастіше під час проведення даного іспиту.

– підготовку до подальшої роботи лікарем в Словаччині (роботодавці надають перевагу при працевлаштуванні іноземних лікарів, тим, хто краще знає абревіатуру та добре володіє словацькою мовою та медичною термінологією в цій мові);

Що необхідно щоб потрапити на курс:

 – знання словацької мови на рівні В1-В2

– подання заявки на участь в курсі до 17 серпня 2020 включно (для запису пишіть на medics@icanschool.sk)

– оплата курсу, вартість якого становить 199 євро

– оформлення необхідних документів, якщо Ви маєте словацьке ВНЖ й вирішите використати можливість отримання відшкодування оплати курсу від IOM (посилання)

Стоматологи можуть приєднатися до курсу з 15 вересня по 10 жовтня на блоки з внутрішніх хвороб та хірургії. Вартість курсу для стоматологів складе 99 євро. Для запису на курс пишіть на: medics@icanschool.sk.

Проведення другого курсу «Правовий мінімум для іноземних медичних працівників» заплановано з 7 вересня по 15 жовтня 2020.

Ці заняття є дуже важливими та корисними не тільки для лікарів загальної практики та сімейної медицини, але також для лікарів-стоматологів, фармацевтів, медичних сестер.

«Правовий мінімум для іноземних медичних працівників» – це перший юридичний курс для іноземних медичних працівників у Словаччині, який дає їм можливість освоїти оптимальний для складання іспиту обсяг спеціалізованих теоретичних правових знань за найкоротший період за допомогою практикуючих у  Словаччині юристів.

Під час лекцій на цьому курсі співробітники Адвокатської канцелярії Антовска с.р.о. (Advokátska kancelária Antovszká, s.r.o.) спільно з викладачами мовної школи iCan будуть у доступній та зрозумілій формі викладати основні закони, перелік яких затверджено Міністерством освіти Словаччини для вивчення медичними працівниками, які складають кваліфікаційний іспит.

 Тим, хто буде навчатися  ми також запропонуємо тестування за темами курсу, презентації, можливість отримати уточнюючу інформацію на питання, що  виниклі  під час підготовки до іспиту.

Вартість курсу 249 євро

Заявку на участь в курсі можна подати до 6 вересня 2020 року, для цього напишіть на medics@icanschool.sk

Для іноземців з ВНЖ / ПМЖ є можливість отримати відшкодування оплати курсу від IOM.

Участь у даних курсах підвищить Ваш шанс успішного складання кваліфікаційного іспиту. Використовуйте цю можливість для того, щоб поліпшити свою професійну підготовку!

До старту курсу словацької мови для лікарів залишається 5 днів!

Уважаемые врачи, до 15 июня включительно у вас ещё есть возможность зарегистрироваться malns.correspondence@gmail.com на курс словацкого языка для иностранных врачей, которые готовятся к сдаче квалификационного экзамена.

Международная ассоциация врачей в Словакии совместно с языковой школой iCan разработали подготовительный курс словацкого языка для медицинских работников.

Очередная фаза занятий будет проходить с 16 июня по 8 августа 2020 и разделена на 4 блока: педиатрия, внутренние болезни, акушерство и гинекология, хирургия. Каждый блок будет иметь, помимо преподавателя, своего врача-куратора, которому можно будет задать дополнительные вопросы по медицине.

Стоимость всего курса 179 евро, для иностранцев с ВНЖ/ПМЖ есть возможность получить возмещение оплаты курса от IOM (https://www.mic.iom.sk/ru/s-ci-lin/br-z-v-ni/500-2017-09-20-12-07-56.html).

По окончании каждого блока пройдет итоговое занятие по его теме. Для тех, кто не сможет принять участие в курсе, есть возможность записаться на 4 итоговых занятия по темам курса

https://www.facebook.com/events/609921069626281/

https://www.facebook.com/events/2648109045460437/

https://www.facebook.com/events/537898980423514/

https://www.facebook.com/events/2675509616025867/

Стоимость одного занятия 25 евро, при оплате сразу четырех занятий – 90 евро.

Используйте свой шанс улучшить профессиональные знания на словацком языке при помощи этого специализированного курса!