Špecializovaná prax pre lekárov a jej fungovanie: Vyjadrenie o právnej podstate

Vážení lekári,

V máji sme na našej webovej stránke zverejnili informácie o zavedení dočasnej stáže pre zahraničných lekárov na Slovensku: https://www.malns.sk/ru/temporary-internship-for-foreign-doctors/. V zákone bolo dosť neurčito uvedené, že dočasná stáž je platná iba v krízovej situácii. A keď vláda v júni oznámila zrušenie viacerých reštriktívnych opatrení a ukončenie intenzívnej práce krízového štábu, vznikla otázka, či zahraniční lekári na Slovensku, ktorí podstúpili nostrifikáciu dokladov, ale ešte nezložili kvalifikačnú skúšku, sa môžu s touto dočasnou stážou stále rátať.

Pre odpoveď sme sa rozhodli kontaktovať zástupcov Advokátskej kancelárie Antovszká, s.r.o., ktorí nám v súčasnosti pomáhajú pri vypracovaní a príprave kurzu „Právne minimum pre zahraničných zdravotníckych pracovníkov“, ktorý je naplánovaný na obdobie od 7. septembra do 15. októbra 2020.

Odpoveď je v prílohe. Vzhľadom na skutočnosť, že stav núdze bol na území Slovenska zrušený v noci z 13. júna na 14. júna, ale krízová situácia je stále v platnosti, zahraniční lekári môžu naďalej využívať príležitosť na dočasnú stáž.