Квалификационный экзамен – осень 2021

Уважаемые медики,

Словацкий Медицинский Университет (слов. SZU) наконец-то обнародовал (http://www.szu.sk/index.php?id=1455&menu=) информацию о датах проведения квалификационного экзамена (doplňujúca skúška) для врачей и врачей-стоматологов, в то время как на сайте Министерства образования, которое курирует весь процесс признания в Словакии иностранных медицинских дипломов, данная информация до сих пор отсутствует (https://www.minedu.sk/terminy-na-rok-2021/) .

Даты проведения экзамена: 24-25 ноября 2021.

С 8 по 12 ноября в SZU будет проходить подготовительный курс к сдаче экзамена, подробности о проведении которого будут обнародованы к концу сентября.

Послать заявление на участие в экзамене необходимо до 19.11.2021. Заявление составляется в свободной форме и должно обязательно содержать следующие данные:

— имя и фамилия

— адрес постоянного или временного проживания в Словакии

— телефон и e-mail (на мейл будет выслано приглашение на экзамен, поэтому важно указать свой мейл правильно)

Если Вам требуется образец заявления, то пожалуйста, напишите нам на malns.correspondence@gmail.com и мы Вам его предоставим.

К заявлению необходимо приложить:

— нотариально заверенную копию диплома с официальным судебным переводом на словацкий язык

— нотариально заверенную копию решения Министерства образования, науки, исследования и спорта Словакии о признании документа об образовании

— подтверждение об оплате пошлины за участие в экзамене (пошлину необходимо оплатить не позднее 21.11.2021)

— нотариально заверенную копию протокола о неуспешной сдаче квалификационного экзамена в случае, если речь идет о повторной сдаче экзамена спустя менее чем 12 месяцев после неуспешной попытки

В случае если к заявлению будут приложены не все документы, их можно будет дополнительно предоставить позже, самое позднее – в день сдачи экзамена.

Адрес для отправки заявления с приложениями:

Dekanát LF SZU

Limbová 12, 833 03 Bratislava

Размер пошлины:

— для врачей: 740,00 €

— для врачей-стоматологов: 1180,00 €

Как мы сразу обратили внимание, размер пошлины был увеличен, к сожалению.

Данные для оплаты:

SWIFT/BIC: SPSRSKBA

IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522

Variabilný symbol: 1001008401

Špecifický symbol: дата рождения в формате ДДММГГ (пример: 18 мая 1982 – 180582)

Оплатить пошлину необходимо не позднее 21 ноября 2021.

Университет также разместил на сайте списков вопросов для подготовки к экзамену: http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Doplnujuce-skusky/20210914/DS_Vseobecny_lekar-Otazky_ku_skuske.pdf и список рекомендуемой литературы для подготовки http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Doplnujuce-skusky/20210914/DS_Vseobecny_lekar-Studijna_literatura.pdf для врачей и для стоматологов:

— вопросы: http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Doplnujuce-skusky/20210914/DS_Zubny_lekar-Otazky_ku_skuske.pdf

— литература: http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Doplnujuce-skusky/20210914/DS_Zubny_lekar-Studijna_literatura.pdf

На нашем сайте можно найти подробную информацию о регламенте проведения квалификационного экзамена для врачей: https://www.malns.sk/priebeh-doplnujucej-skusky/.

Желаем всем иностранным врачам и врачам-стоматологам успешной сдачи квалификационного экзамена!

Bike Up and Down

Prekážky pod nohami detí s Downovým syndrómom

Bicyklujúci Francúzi upozorňujú aj na problémy našich detí s Downovým syndrómom. Jedným z nich je aj nedostatok zdravotníckych špecialistov či nedostatočne riešená inklúzia v školách.

Emily a Davy Sanchis sú francúzski manželia. Myslia si, že by bolo dobré viac upozorňovať na ľudí s Downovým syndrómom, ich zdravie a sebarealizáciu. Tú oni vidia v športe. Rozhodli sa preto prejsť na bicykli cez 18 krajín Europy, Ázie až po Oceániu. Celkovo chcú za rok a pol prejsť 14-tisíc kilometrov.
Koncom augusta sa zastavili na Slovensku. Emily a Davy nepoznajú problémy ľudí s Downovým syndrómom či ich rodín v krajinách, ktoré prejdú, tušia však že ich nie je málo. Tak ako všade na svete. A Slovensko ich má naozaj dosť.
Jana Portugall má 9-ročného syna s Downovým syndrómom. „Ak sa zamyslím nad starostlivosťou detí s DS, tak neexistuje nič centrálne,“ konštatuje. Upozorňuje tiež na to, že existuje len jedna ambulancia špecializujúca sa na deti s touto diagnózou. Doktorka, ktorá ju vedie je však už v dôchodkovom veku.

Ešte menej ako málo

Na celkový problém s nedostatkom pedopsychiatrov na Slovensku sa upozorňuje už dlhodobo. Tých, ktorí by sa špecializovali na konkrétnu diagnózu je ešte menej alebo nie sú tu vôbec.
„Na celom Slovensku máme len 45 detských psychiatrov. Ďalších 70 psychiatrov pre dospelých má výnimku a pomáhajú aj deťom. Špecialistov na Downov syndróm nemáme žiadnych,“ konštatuje Alona Kurotová z Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku (MALnS). Pritom ročne sa u nás narodí 50 až sto detí s touto diagnózou.

Riešenie tohto nežiadúceho stavu existuje – lekári špecialisti z východu, Ukrajiny, Ruska či Bieloruska. Slovensko im však nechce uznať vzdelanie ako pediatrom ani nadstavbu detskú psychiatriu.
„Máme niekoľkých pediatrov, ktorí by mohli ihneď nabehnúť do nášho zdravotníckeho systému, keby sme im uznali vzdelanie podobne ako to robia v Česku, Poľku ale aj v Rakúsku,“ vysvetľuje doktor Manuchekhr Burkhanov (predseda MALnS).

Napríklad Elena Konareva prišla na Slovensko z Ruska, kde robila 21 rokov. Špecializovala sa na pedopsychiatriu konkrétnejšie práve na problematiku Downovho syndrómu. Teraz sa učí po slovensky a chcela by u nás pracovať vo svojom odbore. Problém však je, že tak ako kedysi na Slovensku, v bývalých krajinách sovietskeho bloku neabsolvujú detskí lekári všeobecný stupeň. Od začiatku sa zameriavajú na pediatriu. A následne nadstavbovo sa špecializujú, napríklad na psychiatriu.
Slovensko sa takto oberá o odborníkov, ktorí následne odchádzajú do Česka či Poľska. Tam problém s ich vzdelaním nemajú. „Ak Elene Konareve neuznajú na Slovensku vzdelanie, bude bojovať na súde,“ konštatuje Alona Kurotová.

Problémov viac ako dosť

Ako upozorňuje Jana Portugall celková podpora ľudí s Downovým syndrómom na Slovensku pokrivkáva. Napríklad ona prišla o opatrovateľský príspevok po rozvode s manželom a dohode o striedavej starostlivosti. Tiež inklúzia, ktorú zákon deklaruje, nemusí všade fungovať. „Zákon síce hovorí, že deti s Downovým syndrómom majú nárok na inklúziu, ale vôbec neupravuje, odkiaľ na to majú zobrať peniaze. Takže v praxi sa väčšina zriaďovateľov, teda miest a obcí bráni, pretože je to položka navyše v ich rozpočte,“ dodáva Jana Portugall.
Emily a Davy Sanchis hovoria, že vo Francúzsku je inklúzia na celkom slušnej úrovni. „Všetky organizácie sa snažia o čo najväčšiu nezávislosť ľudí s telesným alebo mentálnym postihnutím. Každý človek s mentálnym postihnutím rieši svoj „životný projekt“ a verejné inštitúcie mu pri jeho realizácii musia pomôcť,“ vysvetľujú.

Chceli by však, aby sa ešte na vyššej úrovni rozvinuli pre ľudí s Downovým syndrómom aj športové aktivity, ktoré môžu ich hranice posunúť dopredu. Aj preto sadli na bicykel a prechádzajú cez rôzne krajiny sveta, aby upozornili, že šancu musí dostať každý. Záštitu nad ich jazdou po Slovensku prebrala Francúzska ambasáda v Bratislave.

Количество иностранных врачей в Словакии по данным словацкой палаты врачей

Палата врачей Словакии сообщила, что в их реестре записано 979 иностранных врачей в Словакии из 71 странs мира.

Больше всего иностранных врачей из Украины. Их 509 человек. На втором месте по численности врачи из Чехии, их 95. Всего 23 врача из России зарегистрировано в палате врачей Словакии.

Курс «Словацкий язык для медиков», фаза 2, стартует 31 мая 2021

В понедельник 31 мая в языковой школе iCan стартует онлайн-курс «Словацкий язык для медиков», фаза 2.

На курсе вы изучите базовую медицинскую терминологию, которая позволит вам комфортно коммуницировать с коллегами и пациентами. Подходит для всех медработников!

Для участия в курсе необходим начальный уровень знания языка А1/А2. Занятия будут проходить три раза в неделю на платформе ZOOM: понедельник, среда и пятница с 18.00 до 19.30.

На курсе рассматриваются темы:

ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АНАМНЕЗ

ОБСЛЕДОВАНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ

ОПЕРАЦИЯ

ЛЕКАРСТВА

БОЛЕЗНЬ

БОЛЬНИЦА

ОБХОД ПАЛАТ

Частью курса является также работа на обучающей платформе, включая тестирование к каждому занятию!

Стоимость курса: 299 €.

Для членов MALnS скидки:

— 25% — для одного человека

— 50% для каждого, если Вы придёте на курс вдвоём!

Для записи на курс напишите на medics@icanschool.sk или пройдите по ссылке курса и оставьте заявку: https://medics.icanschool.sk/phase-2

Статистическая информация о количестве иностранных фармацевтов в Словакии по данным Словацкой палаты фармацевтов

Необходимы эксперты!

Добрый день, уважаемые специалисты в области медицины,

Наша Ассоциация была приглашена в качестве гаранта в проект ERASMUS+ по созданию международной учебно-консультативной платформы для медицинских работников. В настоящее время идет работа над созданием концепции и содержания проекта. И в конце мая он будет подан на одобрение. До конца года будет проходить его согласование.

В случае если проект получит «зелёный свет», то потребуются специалисты-консультанты со знанием словацкого языка для проверки учебных материалов медицинской тематики. Это будет оплачиваемая работа в рамках проекта с официальным оформлением. Проект будет рассчитан на 2 года.

Если Вы заинтересованы в сотрудничестве в рамках данного проекта, то пожалуйста, пришлите Ваше резюме с указанием Вашей врачебной специализации и уровня знания словацкого языка на malns.correspondence@gmail.com, также потребуется знать сколько времени в неделю Вы были бы готовы посвящать данной работе.

Нам необходимо как минимум по одному специалисту:

— медицинская сестра

— фармацевт

— провизор

— зубной врач

— хирург

— педиатр

— акушер-гинеколог

— врач общей практики

А также другие специалисты!

Квалификационный экзамен для фармацевтов, медсестер и массажистов в 2021 году: сроки и порядок регистрации.

Даты квалификационного экзамена на 2021 год следующие (они также опубликованы на вебсайте Министерства образования, науки, исследований и спорта Словацкой Республики и на вебсайте средней медицинской школы в г. Трнава):

Сроки проведения квалификационного экзамена по специальностям в области здравоохранения на 2021 год

Фармацевтический лаборант

Сроки проведения:

10. 03. 2021

05. 05. 2021

13. 10. 2021

Практическая медсестра (медицинский ассистент)

Сроки проведения:

11. 03. 2021

06. 05. 2021

14. 10. 2021

Дипломированная медсестра (высшее профессиональное образование)

Сроки проведения:

11. 03. 2021

06. 05. 2021

14. 10. 2021

Массажист

Сроки проведения:

12. 03. 2021

07. 05. 2021

15. 10. 2021

С целью предотвращения возникновения и распространения заболевания COVID-19, необходимо иметь в день квалификационного экзамена отрицательный результат теста ПЦР не старше 3 дней (72 часов).

Вход в среднюю медицинскую школу в Трнаве разрешен только с использованием средств индивидуальной защиты, закрывающих нос и рот (маска). После входа в помещение школы необходимо пройти входной противоэпидемиологический фильтр (дезинфекция рук и измерение температуры тела).

Порядок записи на квалификационный экзамен:

1. На квалификационный экзамен необходимо зарегистрироваться подачей заявки -письменно или по электронной почте, — после чего вы получите уведомление, которое необходимо предоставить не позднее, чем в день экзамена.

(Заявку посылайте по адресу: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova č. 6, 917 90 Trnava)

— заявитель записывается на экзамен по письменному заявлению на выполнение квалификационного экзамена не позднее чем за 30 дней до даты экзамена.

Заявка на выполнение квалификационного экзамена должна содержать:

1. Имя и фамилию заявителя,

2. адрес постоянного или другого аналогичного проживания,

3. название регулируемой профессии в Словацкой Республике для признания профессиональной квалификации, по которой будет сдан квалификационный экзамен.

К заявке прилагаются:

1. Заверенная копия диплома с переводом на государственный язык Словацкой Республики,

2. Заверенная копия решения Министерства образования, науки, исследований и спорта Словацкой Республики о признании диплома,

3. Заверенная копия протокола о неудачно сданном квалификационном экзамене — в случае повторения квалификационного экзамена, сдаваемого не позднее, чем через 12 месяцев с даты невыполнения квалификационного экзамена.

2. Заявитель письменно записывается на экзамен не позднее чем за 30 дней до даты экзамена.

— даты дополнительных экзаменов на соответствующий календарный год публикуются Министерством образования, науки, исследований и спорта Словацкой Республики:

3. Плата за дополнительный экзамен составляет 250 евро (ZA — медицинский ассистент, FL- фармацевтический лаборант), 310 (массажист), которую Вы оплатите наличными непосредственно в школе, где получите кассовый чек — в качестве подтверждения оплаты.

4. Квалификационный экзамен состоит:

— из письменной части, состоящей из вопросов по общеобязательным правовым нормам (законам)

— из письменной части, состоящей из вопросов по профессиональным темам

— из устной части профессиональных тем (кандидат допускается к данной части экзамена только при сдаче письменной формы экзамена на не менее чем 70%)

— из практической части.   Вы также можете найти всю дополнительную информацию по этой ссылке: https://www.minedu.sk/doplnujuca-skuska/

Квалификационный экзамен – весна 2021

Уважаемые иностранные медработнки,

Напоминаем вам, что квалификационный экзамен для иностранных врачей и стоматологов (doplňujúca skúška) состоится уже 22-23 марта 2021 на медицинском факультете Университета Павла Йозефа Шафарика в г. Кошице: https://www.upjs.sk/public/media/17826/doplnujuca_skuska.pdf

Даты проведения квалификационных экзаменов для всех медицинских профессий опубликованы тут: https://www.minedu.sk/terminy-na-rok-2021/

Послать заявление на участие в экзамене необходимо до 15 марта 2021. К заявлению необходимо приложить:

— нотариально заверенную копию диплома с официальным судебным переводом на словацкий язык

— нотариально заверенную копию решения Министерства образования, науки, исследования и спорта Словакии о признании документа об образовании

— подтверждение об оплате пошлины за участие в экзамене

— нотариально заверенную копию протокола о неуспешной сдаче квалификационного экзамена в случае, если речь идет о повторной сдаче экзамена спустя менее чем 12 месяцев после неуспешной попытки

Адрес для отправки заявления с приложениями:

Študijné oddelenie LF UPJŠ

Trieda SNP 1

040 11 Košice

Размер пошлины:

— для врачей: 665,00 € (в случае, если не более чем за 12 месяцев перед сдачей данного экзамена, врачом была успешно сдана письменная часть экзамена, то оплачивается только половина размера полшины – 332,50€)

— для врачей стоматологов: 1064,00 € (в случае, если не более чем за 12 месяцев перед сдачей данного экзамена, врачом была успешно сдана письменная часть экзамена, то оплачивается только половина размера полшины – 532,00 €)

Данные для оплаты: https://www.upjs.sk/public/media/17826/doplnujuca_skuska.pdf

IBAN:    SK73 8180 0000 0070 0007 8360

SWIFT: SPSRSKBA (при оплате из Словакии или ЕС)

SUBASKBX (при оплате из третьих стран)

Variabilný symbol: 1020

Špecifický symbol: дата рождения в формате ДДММГГ

Správa pre prijímateľa: имя и фамилия

Заявление можно скачать на сайте университета:

— для врачей: https://www.upjs.sk/public/media/17826/doplnujuca_skuska_lekar.pdf

— для стоматологов: https://www.upjs.sk/public/media/17826/doplnujuca_skuska_zubny_lekar.pdf

Перечень тем для подготовки, можно скачать на сайте Министерства образования Словакии:

— для врачей: https://www.minedu.sk/lekar/

— для стоматологов: https://www.minedu.sk/zubny-lekar/ Желаем всем иностранным врачам успешной сдачи квалификационного экзамена!

LAST call, старт 18 января: курс словацкого языка для медработников — подготовка к сдаче квалификационного экзамена

Уважаемые медицинские работники,

В понедельник 18 января в языковой школе iCan стартует «Курс словацкого языка для врачей. Фаза 3»

Курс включает в себя самые главные темы, по 4 основным разделам медицины (Внутренние болезни, Хирургия, Акушерство и гинекология, Педиатрия), которые необходимо знать для успешного прохождения тестовой и устной части квалификационного экзамена для врачей общей практики.

Врачи — стоматологи могут на этом курсе изучать два раздела: («Внутренние болезни» и «Хирургия), которые являются составной частью экзамена для этой медицинской специальности. Курс также подойдёт и для медсестёр, которые тоже готовятся к сдаче квалификационного экзамена.

Курс разработан при участии врачей из Международной ассоциации врачей в Словакии.

Занятия будут проводиться с 18 января по 13 марта, а именно, в понедельник и среду с 18.00 до 19.30. Раз в две недели в субботу состоится итоговое занятие по пройденному разделу.

Стоимость курса: 299€. Для членов MALnS действует скидка 10%. Для записи на курс заполните заявку: https://forms.gle/pDGQjN8zYbgPSgw77 или напишите на ican@icanschool.sk.