REGISTRÁCIA

Pozývame vás stať sa členom Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku!

Po kliknutí na nižšie uvedený odkaz si môžete stiahnuť prihlášku do Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku:
Prihláška na stiahnutie pre FO
Prihláška na stiahnutie pre PO

Ak sa chcete stať členom našej organizácie, vyplňte a podpíšte žiadosť o prijatie* a pošlite nám ju na adresu: malns.correspondence@gmail.com. O akceptovaní žiadosti a prijatí do organizácie budeme Vás informovať na základe kontaktných údajoch uvedených v žiadosti.

* Upozorňujeme Vás na to, že poskytnutím vašich osobných údajov dávate nám právo na ich spracovanie.

V súčasnosti je členstvo v asociácii úplne bezplatné.

Čo môžete získať vstupom do našej organizácie?

Ak ste zahraničný lekár alebo zahraničná organizácia, môžete sa spoľahnúť na pomoc:

  • s nostrifikáciou vášho vzdelania na Slovensku,
  • s prípravou na tzv. odbornú skúšku,
  • so zamestnaním na Slovensku,
  • pri ochrane vašich odborných záujmov na Slovensku

Ak ste slovenský lekár alebo spoločnosť registrovaná na Slovensku, budete môcť:

  • zapojiť zahraničných odborníkov do realizácie spoločných inovačných projektov na Slovensku,
  • využívať medzinárodné skúsenosti pri riešení neštandardných úloh,
  • zapojiť do svojej pracovnej skupiny správneho odborníka,
  • zapojiť pracovníkov v súlade s ustanovením o odbornej stáži v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z.

Každý člen bude mať tiež možnosť zúčastniť sa spoločných podujatí MALnS, čím sa zapojí do Medzinárodnej špecializovanej komunity lekárov na Slovensku. Hlas každého člena môže byť tým rozhodujúcim pri riešení problémov na Slovensku.