Prípravný kurz k Doplňujúcej skúške na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine

Od 27. januára do 31. januára sa ukutočnil prípravný kurz k Doplňujúcej skúške pre zahraničných lekárov, ktorý organizovala Jesseniova lekárska fakulta v Martine.

Program kurzu pre všeobecných lekárov pozostával z prednášok ohľadom 4 hlavných predmetov: interná medicína, pediatria, pôrodníctvo a gynekológia a chirurgia. Každý deň kurzu sa analyzovali otázky a problémy z iného predmetu. Posledný, piaty deň, bola prednáška venovaná legislatíve. Na prednáske boli vysvetlené zákony, ktoré sú aj v prípravných otázkach k Doplňujúcej skúške, čo bolo hodnotené ako pozitívna novinka kurzu, zo strany jeho účastníkov.

Zubári absolvovali okrem prednášok o špecializácii, aj prednášky o základoch liečby, základoch chirurgie a legislatíve.

Počas kurzu prednášajúci vždy upozorňovali účastníkov kurzu na špecifiká písomnej a ústnej časti skúšky a tiež veľmi ochotne odpovedali na všetky otázky.

Lekári, ktorí absolvovali prípravný kurz veľmi pozitívne hodnotili obsah a kvalitu prednášok, ako aj kolegiálne a dobroprajné správanie sa zo strany prednášajúcich.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *