Prečo nikto zo zahraničných lekárov doteraz nezačal dočasnú stáž na Slovensku?

V máji 2020 boli hlasovaním Národnej rady SR schválené novely zákonov Slovenskej republiky. Jednou z týchto zmien a novelizácií je dočasná stáž pre zahraničných lekárov, ktorí úspešne absolvovali nostrifikáciu diplomu, ale ešte neabsolvovali kvalifikačnú skúšku pre lekárov (doplňujúca skúška). Možnosť stáže je v zákone zavedená iba dočasne – zatiaľ čo je na Slovensku krízová situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19. O tom sme už skôr písali na našom webe: https://www.malns.sk/temporary-internship-for-foreign-doctors/. Stáž bola zavedená z dôvodu nedostatku zdravotníckeho personálu počas pandémie COVID-19 a očakávaného vysokého pracovného vyťaženia lekárov a sestier v slovenských nemocniciach.

Ako sme sa však dozvedeli z oficiálnej odpovede ministerstva zdravotníctva, dodnes sa na túto stáž neprihlásil ŽIADNY zahraničný lekár. Byrokratický systém bohužiaľ nefunguje dobre a nie je prispôsobený príchodu zahraničných lekárov. Viac o dôvodoch ťažkostí s príchodom zahraničných zdravotníckych pracovníkov na Slovensko v súčasnej situácii dočítate v článku: https://dennikn.sk/blog/2035306/druha-vlna-a-ziadni-zdravotnici-zo-zahranicia/

Pripájame tiež oficiálnu odpoveď ministerstva zdravotníctva.