Pracovné stretnutie na ministerstve zdravotníctva

25. augusta 2020 boli zástupcovia našej Asociácie pozvaní na pracovné stretnutie na Ministerstve zdravotníctva Slovenska. Stretnutie bolo venované všeobecnému procesu integrácie zahraničných zdravotníckych pracovníkov do systému zdravotnej starostlivosti na Slovensku, od zloženia doplňujúcej skúšky až po zamestnanie. Na stretnutie pripravili zástupcovia Asociácie prezentáciu, s ktorou sa môžete oboznámiť. Výsledkom stretnutia bolo dosiahnutie dohody, že do konca roka bude pripravená koncepcia zmien a doplnení niektorých zákonov Slovenskej republiky s využitím našich návrhov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *