Pozvánka na doplňujúcu skúšku v Martine

V pondelok, 02.03.2020, všetci zahraniční lekári, ktorí sa zaregistrovali na Doplňujúcu skúšku na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine, ktorá sa bude konať 19.-20.marca 2020, dostali na svoje e-mailové adresy pozvánky na skúšku, aj s podrobnou informáciou o priebehu skúšky.

Skúška pre všeobecných lekárov sa uskutoční vo štvrtok 19.03.2020. V jeden deň prebehnú obe časti skúšky: písomná (test) a ústna. Keďže sa test bude písať na počítačoch, ktorých je na Jesseniovej lekárskej fakulte 20, účastníkov skúšky rozdelili na 2 skupiny.

  1. Prvá skupina bude písať test od 09.30 do 11.00 a následne od 11.30 všetci, ktorí úspešne napísali test prejdú na ústnu časť.
  2. Druhá skupina začne písať test o 11.30 a ústna časť sa pre nich začne o 13.30.

Doplňujúca skúška pre zubárov prebehne v piatok 20.03.2020.

Držíme palce všetkým zahraničným lekárom, ktorí sa 19. a 20. marca 2020 zúčastnia Doplňujúcej skúšky.