Posunutie dátumu doplňujúcej skúšky pre zahraničných lekárov

Jesseniova lekárska fakulta v Martine (Univerzita Komenského) 09.03.2020 zverejnila na svojej webovej stránke informácie o zrušení termínu doplňujúcej skúšky pre zahraničných lekárov.

Nový termín skúšky bude zverejnený na webovej stránke fakulty neskôr, nateraz sa predpokladá, že skúška sa uskutoční v druhej polovici apríla.

Toto opatrenie je súčasťou balíka opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu (ochorenie COVID-19).