PARTNERI

SlovakiaiInvest Group s.r.o. je prvá a jedna z najväčších spoločností v Slovenskej republike v oblasti imigrácie, ktorá poskytuje poradenské služby pre cudzincov, vzťahujúce sa na získanie povolenia na pobyt, pracovné povolenie, uznávanie dokladu o vzdelaní a špecializácii, preklady a ďalšie súvisiace služby. http://slovakiainvest.sk/

iCan je súkromná jazyková škola, ktorá sa špecializuje na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka v súlade s programami všeobecnej a odbornej slovnej zásoby pre pracovníkov v zdravotníctve a má dlhoročné skúsenosti s výučbou cudzincov: http://icanschool.sk/