Možnosť zapojiť sa do medzinárodného programu Free Mover 2021

Vážení dekani lekárskych fakúlt! Vážení študenti!

Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku (MALnS) spolu so zamestnancami lekárskej fakulty Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka študentom 4. ročníka lekárskych fakúlt v Ukrajine, možnosť zapojiť sa do medzinárodného programu Free Mover – jedenom z projektov mobility študentov v rámci programu Erasmus+.

Kto sa môže zapojiť do programu?

 • Cieľavedomí študenti, ktorí majú študijné výsledky na vysokej úrovni (skupiny A a B)
 • Aktívni a pracovití ľudia, ktorí sú pripravení sa naučiť slovenský jazyk na úroveň B1 do začiatku zimného semestra
 • Študenti, ktorí majú motiváciu spoznať svoju profesiu nielen vrámci učebného programu, ale aj pri aktívnom zúčastňovaní sa v projektoch

V prípade, že Vás táto možnosť zaujala, podrobnejšiu informáciu o podmienkach a podrobnostiach štúdia či o potrebných dokumentoch, dostanete keď napíšte na: malns.correspondence@gmail.com

Dokumenty je možné podávať do 31. marca 2021. Počet miest je ohraničený.

Konferencia: «Ako ďalej s primárnou prevenciou chorôb v čase pandémie?»

Včera, 26.11.2020, sa zástupcovia našej asociácie zúčastnili konferencie, ktorej názov odráža hlavnú otázku, ktorú si teraz kladie veľa lekárov: «Ako ďalej s primárnou prevenciou chorôb v čase pandémie?».

Počas konferencie sa slovenskí lekári, zástupcovia Ministerstva zdravotníctva Slovenska a vedci akademických inštitúcií, pokúsili poukázať na najdôležitejšie body preventívnych opatrení počas pandémie.

Podujatie zorganizovali zamestnanci projektu „Fórum prevencie“ (https://www.forumprevencie.sk/).
Tento projekt už niekoľko rokov spája všetkých, ktorí majú záujem o zlepšenie svojho zdravia a prevenciu chorôb na Slovensku. Podporuje tiež spoluprácu, vzájomnú výmenu skúseností v oblasti zdravého životného štýlu a preventívnych prehliadok. Stretnutie moderovala zástupkyňa tejto organizácie Anna Michalková.

Popredný spíker konferencie, zástupkyňa Katedry sociálnej a behaviorálnej medicíny Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košiciach a Slovenskej asociácie verejného zdravotníctva, (SAVEZ) PhD. MUDr. Zuzana Katreniaková podrobne a vecne hovorila o stave preventívnych opatrení na Slovensku (lekárske vyšetrenia, očkovania a oveľa viac).

Diskusie sa zúčastnili

 • Zamestnanci Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
 • Zástupcovia odboru verejného zdravotníctva
 • Slovenskí praktickí lekári (SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA – SSVPL)
 • Zástupcovia verejných združení pacientov na Slovensku

Medzi dôležité body, ktoré vzbudili veľký záujem účastníkov konferencie, patrili informácie týkajúce sa počtu pacientov, ktorí sa podrobujú preventívnym prehliadkam, a kvality lekárskej starostlivosti. Z dôvodu pandémie sa počet pacientov čakajúcich v rade pred ordináciou lekára znížil. Preto zdravotnícki pracovníci v súčasnosti optimalizujú objednávanie pacientov a potrebu ich osobnej návštevy v ordinácii lekára.

 • Predpisy na lieky vydávajú lekári všade iba v elektronickej podobe, aby pacienti osobne nechodili do ambulancií.
 • Počet lekárskych telefonických konzultácií s pacientmi sa zvýšil.
 • Tiež na konferencii bola nastolená otázka koordinácie opatrení lekárov a vedeckého zdravotníckeho personálu, pri riešení ktorých by bolo vhodné zvážiť vytvorenie profilového elektronického portálu, ktorý by umožňoval výmenu skúseností a informácií.
 • Mnoho zdravotníckych pracovníkov diskutovalo o potrebe aktívnejšieho informovania pacientov o dôležitosti potreby preventívnych prehliadok.
 • Hovorilo sa tiež o potrebe pokračovať v očkovaní detí pri pandémii a o dôležitosti preventívnych vyšetrení u ľudí ohrozených rakovinou, nakoľko diskusie sa zúčastnili aj onkológovia.
  Zástupcovia našej asociácie kladne hodnotili vysokú úroveň organizácie konferencie, ako aj dôležitosť a relevantnosť predložených informácií.

Jarná doplňujúca skúška sa bude konať v Košiciach

V prípade pandémie nie je situácia s doplňujúcou skúškou vždy jasná a stabilná pre lekárov, ktorí ju plánujú absolvovať v blízkej budúcnosti. Preto naše združenie oficiálne požiadalo Ministerstvo školstva Slovenska o termíny a miesto konania nasledujúcej doplňujúcej skúšky pre zahraničných praktických lekárov a zubných lekárov. Sme prví, ktorí vám prinášajú najrelevantnejšie informácie založené na reakcii vyššie uvedenej inštitúcie.

Doplňujúca skúška sa bude konať na jar 2021 na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Predpokladané termíny skúšky budú zverejnené na webovej stránke ministerstva školstva do konca roku 2020.

Ponuka spolupráce a práce pre lekárov bez špecializácie

Ak ste mladý lekár bez špecializácie a chcete získať špecializáciu z vnútorného lekárstva s následným zamestnaním (mzda od 2000 € brutto) v okrese Rimavská Sobota alebo Revúca, môžete nám poslať svoj životopis na: malns.correspondence@gmail.com.

Prečo by vás mohla zaujímať táto ponuka:

– získanie klinických skúseností pod vedením skúseného a priateľského staršieho slovenského kolegu – lekára,

– stáž na oficiálnom školiacom pracovisku pre prípravu na atestáciu zo všeobecného lekárstva,

– v dlhodobom horizonte, možnosť pracovať úplne samostatne a zarobiť si slušné peniaze po nadobudnutí špecializácie,

– samostatná práca v ambulancii v jednom z najkrajších regiónov Slovenska.

Stručne o fázach získania špecializácie. Celý proces trvá asi 4 až 5 rokov.

Prvá etapa: musíte absolvovať 24-mesačnú prax na internom oddelení v nemocnici. Potom musíte zložiť skúšku z vnútorného lekárstva. Druhá etapa: po úspešnom vykonaní skúšky je možné zamestnať sa v niektorom z vyššie uvedených miest a pracovať pod vedením špecialistu v ambulancii praktického lekára. Tieto pracoviská sú tiež oficiálnym školiacim pracoviskom pre prípravu na atestáciu z vnútorného lekárstva. Po ukončení povinnej praxe je potrebné zložiť skúšku zo špecializácie: vnútorné lekárstvo. Ďalej už je možná samostatná práca.

Prečo nikto zo zahraničných lekárov doteraz nezačal dočasnú stáž na Slovensku?

V máji 2020 boli hlasovaním Národnej rady SR schválené novely zákonov Slovenskej republiky. Jednou z týchto zmien a novelizácií je dočasná stáž pre zahraničných lekárov, ktorí úspešne absolvovali nostrifikáciu diplomu, ale ešte neabsolvovali kvalifikačnú skúšku pre lekárov (doplňujúca skúška). Možnosť stáže je v zákone zavedená iba dočasne – zatiaľ čo je na Slovensku krízová situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19. O tom sme už skôr písali na našom webe: https://www.malns.sk/temporary-internship-for-foreign-doctors/. Stáž bola zavedená z dôvodu nedostatku zdravotníckeho personálu počas pandémie COVID-19 a očakávaného vysokého pracovného vyťaženia lekárov a sestier v slovenských nemocniciach.

Ako sme sa však dozvedeli z oficiálnej odpovede ministerstva zdravotníctva, dodnes sa na túto stáž neprihlásil ŽIADNY zahraničný lekár. Byrokratický systém bohužiaľ nefunguje dobre a nie je prispôsobený príchodu zahraničných lekárov. Viac o dôvodoch ťažkostí s príchodom zahraničných zdravotníckych pracovníkov na Slovensko v súčasnej situácii dočítate v článku: https://dennikn.sk/blog/2035306/druha-vlna-a-ziadni-zdravotnici-zo-zahranicia/

Pripájame tiež oficiálnu odpoveď ministerstva zdravotníctva.

Let us help elderly people in Bratislava to test for COVID-19!

Dear healthcare professionals! Dear volunteers!

On Friday 06.11.20 and Saturday 07.11.20, the Bratislava City Hall plans to conduct local testing for COVID-19 in nursing homes and invites medical and administrative workers to take part in this activity.

We ask you to help us with carrying out of this event and to join our team of MALnS volunteers.

Full staffing of testing requires 50 health workers.

The Bratislava City Hall does not have a lot of funds. However, it is possible to agree on the remuneration for this event (18 euros/hour for doctors and 7 euros/hour for administrative workers).

If you are ready to take part in the testing, please write to us malns.correspondence@gmail.com   or call by phone +421 908 291 997

Each of us knows very well that it is the elderly who are the most vulnerable and unprotected members of society during COVID-19 crisis. Let us join forces to help them stay healthy and sometimes even save their life!

Kurz slovenského jazyka „Slovná zásoba a terminológia pre zdravotníckych pracovníkov“

Vážení zdravotnícki pracovníci,

Od 09.11.2020 do 29.01.2021 MALnS organizuje v spolupráci s jazykovou školou iCan online kurz slovenského jazyka „Slovná zásoba a terminológia pre zdravotníckych pracovníkov“, ktorý predstavuje 2. fázu odbornej prípravy zdravotníckych pracovníkov.

Cena kurzu je 299 € (pre členov Asociácie zľava 10%), za výučbu je možná mesačná platba.

Kurz pozostáva z 20 hodín po 2 akademické hodiny (40 hodín).

Výučba sa bude konať na portáli ZOOM dvakrát týždenne od 18:00 do 19:30 v utorok a vo štvrtok.

Kurz bude užitočný pre lekárov, zdravotné sestry a farmaceutov, pretože pomôže osvojiť si vedomosti, ktoré sa týkajú:

• anatomickej terminológie

• zvláštností zbierania anamnézy, komunikácie s pacientom a jeho príbuznými

• sociálnej slovnej zásoby používanej v lekárskom kolektíve pri komunikácii s kolegami

• špecifík práce so zdravotnou dokumentáciou na Slovensku

• princípov organizácie slovenského zdravotníctva a charakteristických čŕt starostlivosti v ambulantných a ústavných zariadeniach a oveľa viac.

Migračné informačné centrum IOM ponúka možnosť získať finančnú podporu na vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy pre cudzincov. Podrobné informácie na odkaze: https://www.mic.iom.sk/sk/socialne-veci/vzdelavanie/490-ponakame-moznost-ziskat-financny-prispevok-na-vzdelavaci-rekvalifikacny-kurz.html

Ak sa chcete do kurzu prihlásiť alebo potrebujete získať viac informácií, napíšte nám e-mail: medics@icanschool.sk.

Poponáhľajte sa s prihlásením, výučba sa začne budúci týždeň!