Arrival of foreign doctors from abroad to Slovakia for passing the exam

The date of the qualification examination for foreign doctors (doplňujúca skúška) is approaching. It will take place on October 15-16, 2020.

Knowing about the anti-epidemiological measures currently in force in Slovakia, on August 11, we made a request to the Ministry of Education of Slovakia. We asked if the requirement to pass a mandatory 5-day quarantine and subsequent testing for COVID-19 would apply to foreign doctors from so-called “Red zone” countries (for example, Ukraine and Russia), who come to Slovakia to pass the qualification exam. We also asked if it is planned to conduct the exam electronically.

On August 14, we received the answer, which is attached. Below is a summary of the response from the Ministry of Education:

  1. Online examination is not planned, personal presence is required.
  2. Foreign doctors who come to take the exam from abroad are not required to undergo a mandatory 5-day quarantine, if the following documents are available: a) official confirmation that they are going to take the exam, b) a certificate of negative testing for COVID-19 is not older than 96 hours at the time of entry into Slovakia. This requirement is specified in the measures to combat the COVID-19 pandemic published in early July, the full text of which you can find here: https://www.mzv.sk/documents/10182/4180645/200703-Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_03072020.pdf/30c28bec-69f4-4e67-9ea0-5d2712580c01
  3. Based on the previous point, we recommend that all foreign doctors who will enter Slovakia to take the qualification exam from abroad, in advance, request from the Jessenius Medical Faculty in Martin an official confirmation that they are invited to take the exam.
  4. Because the situation with the COVID-19 pandemic is changing all the time, accordingly, anti-epidemiological measures in Slovakia are changing, so we advise you to monitor the current epidemic situation in Slovakia, focusing on the information posted on the official state website www.korona.gov.sk.

We will keep an eye on information regarding the qualification exam for foreign doctors and will post any updates on our website and Facebook page.

Účasť na pracovnom stretnutí na Ministerstve školstva

Začiatkom augusta sme poslali list na ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a na všetky lekárske fakulty a univerzity zodpovedne za doplňujúce skúšky pre zahraničných zdravotníkov. S textom sa môžete oboznámiť tu: https://www.malns.sk/200805-list-malns/.


Ako odpoveď na náš list predseda MALnS spolu so zástupcami správnej rady nasej asociácie boli pozvaní na pracovné stretnutie za účelom prediskutovania aktuálnych možností uplatnenia zahraničných lekárov z krajín mimo Európskej únie v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Pracovné stretnutie sa uskutoční dňa 25. augusta 2020. O podrobnostiach vás budeme informovať.

Špecializovaná prax pre lekárov a jej fungovanie: Vyjadrenie o právnej podstate

Vážení lekári,

V máji sme na našej webovej stránke zverejnili informácie o zavedení dočasnej stáže pre zahraničných lekárov na Slovensku: https://www.malns.sk/ru/temporary-internship-for-foreign-doctors/. V zákone bolo dosť neurčito uvedené, že dočasná stáž je platná iba v krízovej situácii. A keď vláda v júni oznámila zrušenie viacerých reštriktívnych opatrení a ukončenie intenzívnej práce krízového štábu, vznikla otázka, či zahraniční lekári na Slovensku, ktorí podstúpili nostrifikáciu dokladov, ale ešte nezložili kvalifikačnú skúšku, sa môžu s touto dočasnou stážou stále rátať.

Pre odpoveď sme sa rozhodli kontaktovať zástupcov Advokátskej kancelárie Antovszká, s.r.o., ktorí nám v súčasnosti pomáhajú pri vypracovaní a príprave kurzu „Právne minimum pre zahraničných zdravotníckych pracovníkov“, ktorý je naplánovaný na obdobie od 7. septembra do 15. októbra 2020.

Odpoveď je v prílohe. Vzhľadom na skutočnosť, že stav núdze bol na území Slovenska zrušený v noci z 13. júna na 14. júna, ale krízová situácia je stále v platnosti, zahraniční lekári môžu naďalej využívať príležitosť na dočasnú stáž.

Nove kurzy pre lekárov od augusta a septembra 2020

Vážení lekári,

Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku v spolupráci s jazykovou školou iCan a Advokátska kancelária Antovszká, s.r.o. vám ponúkajú možnosť zúčastniť sa prípravných kurzov slovenského jazyka pre lekárov rôznych špecializácií.

Účelom tohto kurzu je pomôcť zahraničným zdravotníckym pracovníkom naučiť sa potrebnú lekársku terminológiu, aby sa mohli kvalitne pripraviť na kvalifikačnú skúšku (doplňujúca skúška) a úspešne mohli pracovať v budúcnosti.

Od 18. augusta do 10. októbra 2020 sa bude konať špecializovaný kurz slovenského jazyka pre zahraničných lekárov.

Čo vás na tomto kurze čaká:

– vyučovanie slovenského jazyka, s dôrazom na osvojenie terminológie 4 hlavných lekárskych odborov: pediatria, vnútorné lekárstvo, pôrodníctvo a gynekológia, chirurgia

– možnosť klásť otázky a dostať na ne odpovede, ako aj objasňujúce informácie od konzultantov každej z vyššie uvedených odborných častí

– účasť na záverečných prednáškach konzultantov, počas ktorých si môžete nielen vylepšiť svoje vedomosti, ale aj ich overiť pomocou počítačového testovania, ktorého podmienky sú čo najbližšie k prostrediu kvalifikačnej skúšky

– ďalšie informácie o odporúčanej literatúre, bežne používaných lekárskych skratkách v práci praktického lekára na Slovensku a oveľa viac

– lektori s dlhoročnými skúsenosťami s výučbou slovenského jazyka pre lekárov

– možnosť študovať doma a v ktorejkoľvek krajine sveta, pretože kurzy sa budú konať online

– vyučovanie večer, ako aj záverečná prednáška v jeden z víkendových dní

Čo môžete získať v priebehu tohto kurzu

– pomoc pri príprave na kvalifikačnú skúšku pre zahraničných lekárov (doplňujúca skúška), pretože sme sa do tohto kurzu pokúsili zahrnúť terminológiu k otázkam, s ktorými sa lekári pri tejto skúške najčastejšie stretávajú.

– prípravu na ďalšiu prácu lekára na Slovensku (zamestnávatelia uprednostňujú pri zamestnávaní zahraničných lekárov tých, ktorí lepšie poznajú lekárske skratky a ovládajú lekársku terminológiu v slovenskom jazyku);

Čo potrebujete pre zápis na kurz:

  • ovládať slovenčinu na úrovni B1-B2

– poslať prihlášku na kurz do 17. augusta 2020 vrátane (napísať na adresu medics@icanschool.sk)

– platbu za kurz vo výške 199 eur

– prípravu potrebných dokladov, ak máte povolenie na pobyt na Slovensku a rozhodnete sa využiť príležitosť na vrátenie poplatku za kurz z IOM (link).

Zubní lekári sa môžu zúčastniť kurzu od 15. septembra do 10. októbra s blokovým vyučovaním z vnútornej medicíny a chirurgie. Kurz pre zubárov bude stáť 99 €. Ak sa chcete prihlásiť do kurzu, napíšte na: medics@icanschool.sk.

Druhý kurz „Právne minimum pre zahraničných lekárskych pracovníkov“ je naplánovaný na obdobie od 7. septembra do 15. októbra 2020.

Tento kurz je veľmi dôležitý a užitočný nielen pre praktických lekárov a rodinné lekárstvo, ale aj pre zubných lekárov, lekárnikov a zdravotné sestry.

Právne minimum pre zahraničných zdravotníckych pracovníkov je prvým právnym kurzom pre zahraničných zdravotníckych pracovníkov na Slovensku, ktorý im umožňuje zvládnuť optimálne množstvo špecializovaných teoretických právnych poznatkov na absolvovanie skúšky, a to v krátkom období a s pomocou právnikov pôsobiacich na Slovensku.

Počas prednášok na tomto kurze zamestnanci advokátskej kancelárie Antovszká, s.r.o. spolu s lektormi jazykovej školy iCan v prístupnej a zrozumiteľnej forme vysvetlia hlavné zákony, ktorých zoznam schválilo Ministerstvo školstva SR pre štúdium zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú zložiť kvalifikačnú skúšku.

Študentom bude ponúknuté aj testovanie na témy z kurzu, prezentácie, možnosť získať objasňujúce informácie k otázkam, ktoré sa u nich objavili počas prípravy na skúšku.

Cena kurzu je 249 Eur.

Prihlášku na účasť v kurze je možné zaslať do 6. septembra 2020 na adresu: medics@icanschool.sk

Pre cudzincov, ktorí majú povolenie na pobyt / trvalý pobyt, je možné od IOM získať vrátenie poplatkov za kurz.

Účasť na týchto kurzoch zvýši vaše šance na úspešné absolvovanie kvalifikačnej skúšky. Využite túto príležitosť na zlepšenie svojej odbornej prípravy!

Odpoveď ministra

V piatok 12. júna dostali sme odpoveď ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho na otvorený list MALnS ohľadom iniciatívy zahraničných zdravotníckych pracovníkov “Spojme sa aby pomôcť Slovensku!”.

Pripravujeme odpoveď na tento list a budeme vďační za každý podnet, radu a názor od členov MALnS, dobrovoľníkov iniciatívy a našich sympatizantov.

5 days are left before the start of the Slovak language course for doctors!

Dear doctors, until June 15 inclusive, you still have the opportunity to register at malns.correspondence@gmail.com for a Slovak language course for foreign doctors who are preparing for the qualification exam.

The International Association of Doctors in Slovakia, together with the iCan language school, have developed a preparatory Slovak language course for medical professionals.

The next phase of classes will be held from June 18 to August 8, 2020 and is divided into 4 blocks: pediatrics, internal diseases, obstetrics and gynecology, surgery. In addition to the teacher, each unit will have its own curator, who can be asked additional questions about medicine.

The cost of the entire course is 179 euros, for foreigners with a residence permit/permanent residence there is an opportunity to receive reimbursement of payment of the course from IOM (https://www.mic.iom.sk/en/social-issues/education/493-we-offer-an-opportunity-to-get-a-financial-contribution-for-a-course.html).

At the end of each block, a final lesson will be held on its topic. For those who will not be able to take part in the course, it is possible to enroll in 4 final classes on the course topics
https://www.facebook.com/events/609921069626281/
https://www.facebook.com/events/2648109045460437/
https://www.facebook.com/events/537898980423514/
https://www.facebook.com/events/2675509616025867/
The cost of one lesson is 25 euros, when paying for four classes at once – 90 euros.

Use your chance to improve your professional knowledge in the Slovak language with this specialized course!

Job offer for doctors in Slovakia

Private clinic in Malacki (a city in the west of Slovakia 35 km from Bratislava) offers a job for doctors in the departments of

  • internal medicine,
  • gynecology,
  • surgery
  • anesthesiology and intensive care.

Employment is possible after the recognition of the diploma, before passing the qualification exam, according to the recently adopted temporary internship for foreign doctors.

The clinic is interested in long-term employment. Salary is discussed with each candidate individually.

If you have already passed the procedure for recognizing your diploma of higher medical education in Slovakia and are interested in this job offer, then send us your resume in the Slovak language and a copy of the decision on recognition of the diploma to malns.correspondence@gmail.com. Knowledge of the Slovak language at the level of B1 and above will be your advantage!

Temporary internship for foreign doctors

On Wednesday, May 13, members of the National Council of the Slovak Republic voted to adopt a number of amendments to the laws of Slovakia. All amendments will come into force after being signed by the president and published in the Collection of Laws.

One of these amendments is a temporary internship (dočasná stáž) for foreign doctors who have undergone nostrification of a diploma but have not yet passed the qualification exam for doctors (doplňujúca skúška). The possibility of internship is introduced in the law only temporarily – while in Slovakia there is a crisis situation in connection with the COVID-19 pandemic.

The possibility of including this internship in Law No. 576/2004 “On healthcare, services related to the provision of medical care”, as a permanent part of the process of recognition of education for foreign doctors, has been discussed and planned for a long time. About a year ago, the introduction of a temporary internship was already voted on by the National Council of the SR, however, it was not approved.

If you are already working in the Slovak health care system at a lower position, then you can use this opportunity to improve working conditions. If you have nostrified a diploma and are expecting a qualification exam, which was moved to October, then this internship may be useful as additional preparation for passing the exam in the form of language practice and familiarization with the healthcare system in Slovakia.

Unfortunately, this amendment cannot be used for nurses and dentists, as well as for those who have not yet gone through the nostrification procedure.

If you want to know more information regarding applying for an internship, then contact us: malns.correspondence@gmail.com.

New date for the medical exam for doctors

Recently, the dates of the medical exam for foreign doctors (doplňujúca skúška) have been updated on the website of the Jessenian School of Medicine in Martin (Comenius University). It says that the exam will be held October 15-16, 2020:

https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici-a-doplnujuca-skuska/pre-ziadatelov-o-doplnujuce-skusky/

Earlier, we requested information from the Jessen Faculty of Medicine in Martin about whether it would be possible for those who did not apply for participation in the exam in the spring of 2020 to additionally submit applications for the exam and by what date. The other day we received a response that applications will be accepted additionally until September 14, 2020.

About how to apply for participation in the exam, we wrote earlier: https://www.malns.sk/prihlasku-na-doplnujucu-skusku-je-potrebne-poslat-do-18-februara-2020/. We hope that the faculty has the necessary resources to accept the increased number of foreign doctors in order to pass the exam in connection with the postponement of its date. At present, 39 general practitioners and 21 dentists have already been registered for the exam.