Odloženie dátumu doplňujúcej skúšky na jeseň roku 2020

Už sme písali o tom, že dátum doplňujúcej skúšky pre zahraničných lekárov 19. – 20. marca 2020 bol zrušený a dodnes neboli k dispozícii žiadne ďalšie informácie z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

Dnes, 17. apríla 2020, dostali všetci zahraniční lekári, ktorí sa prihlásili na skúšku tento rok na jar, informačný bulletin s informáciami o odklade termínu skúšky. Zástupcovia fakulty informujú, že skúška sa odkladá na jesenný semester, predbežne na október. Nariadením ministerstva školstva bude na jeseň tohto roku za konanie skúšky stále zodpovedná lekárska fakulta v Martine a všetky predložené žiadosti zostanú v platnosti.

V liste sa tiež uvádza, že od ministerstva školstva bude požadovaná oficiálna odpoveď, či bude ďalej platiť, že každý, kto úspešne zložil písomnú časť skúšky na jeseň roku 2019, bude môcť tento krok preskočiť a na jeseň roku 2020 absolvovať iba ústnu časť. Potvrdenie týchto informácií bude oznámené neskôr.

Chceli by sme poznamenať, že pred nedávnom minister zdravotníctva Marek Krajčí v rozhovore pre Slovenskú tlačovú agentúru uviedol, že ministerstvo sa bude snažiť urobiť všetko pre to, aby sa urýchlila integrácia zahraničných lekárov do slovenského zdravotníctva. Takéto protichodné vyhlásenia ministerstiev však, žiaľ, ukazujú len nedostatočnú koordinovanosť ich činnosti.

My zase v mene Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku požiadame ministerstvo školstva SR o oficiálnu odpoveď na otázku o tom, koľko zahraničných lekárov je zaregistrovaných na skúšku a či budú prijaté ďalšie prihlášky, a ak áno, do akého dátumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *