O NÁS

Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku bola oficiálne zaregistrovaná v roku 2019, avšak myšlienka na jej vznik sa u jej zakladateľov objavila už dávnejšie. Základnou myšlienkou asociácie je snaha zjednotiť slovenských a zahraničných lekárov pod jednou strechou s cieľom zlepšiť katastrofálny stav slovenského zdravotníctva. Tí, ktorí žijú na Slovensku, poznajú tento problém z prvej ruky. Nielen, že existuje vážny nedostatok odborníkov v oblasti verejného zdravotníctva, čo spôsobuje dlhé čakacie doby na termíny u lekára-špecialistu, ale aj priemerný vek lekárov-špecialistov je vyšší ako 50 rokov. Asociácia nepovažuje za svoju úlohu jednoduchú konštatáciu týchto problémov, ale predovšetkým chce a je schopná ponúknuť ich riešenie.


Asociácia má otvorenú štruktúru. Má riadiaci orgán zložený zo správnej rady asociácie na čele s jej predsedom, zvlášť existuje sektor medzinárodnej spolupráce, ktorý má svojho riaditeľa, väčšinu tvoria členovia asociácie, ktorými môžu byť na základe schválenia správnou radou o prijatí iba osoby (fyzické osoby), ktoré majú lekárske vzdelanie (lekári) alebo právnické osoby, ktorých činnosť priamo súvisí s medicínou. Pre osoby bez lekárskeho vzdelania, ktoré tiež túžia podieľať sa na činnosti asociácie, a tak zlepšiť situáciu v slovenskom zdravotníctve, je možné, aby sa stali sympatizantmi asociácie.


Nakoľko Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku má určité vedomosti, skúsenosti a zdroje, môže ponúknuť svojim členom podporu a pomoc v mnohých ohľadoch, ako sú, napríklad, otázky spojené s nostrifikáciou na Slovensku, s prípravou na doplňujúcu odbornú skúšku, hľadaním zamestnania na Slovensku, ochranou profesijných záujmov apod.