Spojme sa a pomôžme Slovensku!

Vážení zahraniční lekári, zdravotné sestry, farmaceuti a všetci cudzinci, ktorí si vybrali Slovensko za svoju krajinu.

Odhliadnuc od skutočnosti, že naša organizácia, ktorá pomáha zdravotníckemu personálu zo zahraničia, sa stále stretáva na Slovensku s byrokraciou a nepochopením, považujeme Slovensko za krajinu, ktorá nás prijala a stala sa pre nás a naše deti rodným a vítaným miestom na život a profesionálnu činnosť.

Na Slovensku bola vyhlásená mimoriadna situácia vzhľadom na rýchlo sa šíriaci vírus COVID-19, čo považujeme za správne riešenie. Dodržovanie karanténnych opatrení pomôže znížiť kontakt s ľuďmi, a tým aj počet chorých a nakazených. Z overených štatistických údajov vyplýva, že počet nakazených vírusom COVID-19 v každej krajine rástol geometrickým radom, avšak v mnohých západných krajinách sa tieto čísla odlišujú exponenciálnym tempom rastu. Je veľmi veľká pravdepodobnosť, že číslo nakazených bude aj na Slovensko rýchlo rásť a ku dnešnému dňu nikto nemôže predpovedať aký scenár nás čaká.

Preto považujeme za potrebné poskytúť možnosť zahraničnému lekárskemu personálu a ľuďom, ktorí majú základné praktické zručnosti, pomôcť slovenskému zdravotníctvu v tejto neľahkej situácii. Spojme sa a pomôžme Slovensku, ktoré zatiaľ situáciu zvláda, no ako to bude o 2-3 týždne, nikto nevie. Podľa skúseností z ostatných krajín sa ukazuje, že rozhodujúcim faktorom pri boji s pandémiou bude dostupnosť medicínskeho vybavenia a personálu.

Predstavte si, ako veľmi môže pomôcť Slovensku, keď by sme v prípade zhoršenia situácie, vedeli poskytnúť 50 či 100 lekárov a medicínskeho personálu. Táto naša ponuka by mohla mať dva pozitívne výsledky, po prvé, z lekárskeho uhla pohľadu, urobíme to, čo každý lekár, ktorý si sám seba váži, by mal urobiť a pomôžeme v ťažkých časoch a po druhé, pomôžeme zlepšiť pohľad Slovákov k cudzincom a k zahraničnému lekárskemu personálu.

Nedostatok lekárov sa očakáva najmä na pozíciách lekárov prvého kontaktu, infektológ, pneumológ, zdravotná sestra a laborant.
Je možné, a my v to samozrejme dúfame, že naša pomoc nebude nutná, avšak nestrácajme čas a zorganizujme sa.

V prípade záujmu o pomoc nám napíšte krátko o sebe mail na malns.correspondence@gmail.com : vaše meno a priezvisko, číslo mobilného telefónu, kraj, v ktorom žijete, vaše povolanie, status uznania vášho diplomu na Slovensku, pracovné skúsenosti, uprednostňovaná forma pomoci (práca v nemocnici, v laboratóriu, v call-centre, atď.).

Ďakujeme vám všetkým veľmi pekne, Slovensko nás čaká!