INFORMÁCIE PRE PRAKTIZUJÚCEHO LEKÁRA

Sekcia “Informácie pre praktikujúceho lekára” bola vytvorená s cieľom pomôcť zahraničným kolegom, ktorí sa chcú zoznámiť so slovenským zdravotníckym systémom, spôsobmi liečenia, oficiálnymi zdrojmi na vykonávanie praxe na Slovensku. Tu budeme uverejňovať informácie (články, protokoly a inovácie) v slovenskom alebo anglickom jazyku s krátkym výťahom po rusky, ukrajinsky alebo po anglicky.

Všeobecné informácie o uznávaní lekárskych diplomov na Slovensku

Stiahnuť v slovenčine
Stiahnuť v angličtine
Stiahnuť v ruštine
Stiahnuť v ukrajinčine