Supplementary exam – autumn 2021

Dear medics,

Slovenská zdravotná univerzita (slov. SZU) finally published on its page (http://www.szu.sk/index.php?id=1455&menu=) information on the dates of the Supplementary Examination for foreign doctors and dentists, while this information is still missing on the website of the Ministry of Education, which oversees the entire process of recognition of foreign medical diplomas in Slovakia (https://www.minedu.sk/terminy-na-rok-2021/).

Exam dates: 24. – 25. November 2021.

From 8th  till 12th November, a preparatory course for the exam will be held at the SZU, the details of which will be published by the end of September.

The last deadline for sending an application for participation in the exam is 19.11.2021. The application is submitted in free form and must obligatorily contain the following data:

– name and surname

– address of permanent or temporary residence in Slovakia

– phone and e-mail (an invitation to the exam will be sent to the e-mail, so it is important to enter your e-mail correctly)

If you need a sample of an application, please email us at malns.correspondence@gmail.com and we will provide it to you.

To the application you must attach:

– certified copy of diploma with official translation into Slovak

– notarized copy of the decision of the Ministry of Education, Science, Research and sport of Slovakia on recognition of the document on education

– confirmation of payment of the fee for participation in the examination (the fee must be paid no later than 21.11.2021)

– notarized copy of the protocol on the failure to pass the qualification examination, if it is a question of retaking the exam less than 12 months after the failed attempt

If not all documents are attached to the application, they can be additionally submitted later, no later than the day of passing the exam.

Address for sending the application with attachments:

Dekanát LF SZU

Limbová 12, 833 03 Bratislava

Amount of the fee:

– for doctors: 740,00 €

– for dentists: 1180,00 €

As we have noticed, unfortunately, the amount of the fee has increased.

Payment details:

SWIFT / BIC: SPSRSKBA

IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522

Variable symbol: 1001008401

Specific symbol: date of birth in ddmmyy format (example: 18. May 1982-180582)

The fee must be paid no later than 21st of November 2021.

The university also published on its website lists of questions to prepare for the exam: http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Doplnujuce-skusky/20210914/DS_Vseobecny_lekar-Otazky_ku_skuske.pdf and a list of recommended literature for the preparation of http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Doplnujuce-skusky/20210914/DS_Vseobecny_lekar-Studijna_literatura.pdf for both doctors and dentists:

– questions: http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Doplnujuce-skusky/20210914/DS_Zubny_lekar-Otazky_ku_skuske.pdf

– literature: http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Doplnujuce-skusky/20210914/DS_Zubny_lekar-Studijna_literatura.pdf

On our website you will find detailed information about the conduct of the supplementary examination: https://www.malns.sk/priebeh-doplnujucej-skusky.

We wish all foreign doctors and dentists successful completion of the additional examination!

Bike Up and Down

Prekážky pod nohami detí s Downovým syndrómom

Bicyklujúci Francúzi upozorňujú aj na problémy našich detí s Downovým syndrómom. Jedným z nich je aj nedostatok zdravotníckych špecialistov či nedostatočne riešená inklúzia v školách.

Emily a Davy Sanchis sú francúzski manželia. Myslia si, že by bolo dobré viac upozorňovať na ľudí s Downovým syndrómom, ich zdravie a sebarealizáciu. Tú oni vidia v športe. Rozhodli sa preto prejsť na bicykli cez 18 krajín Europy, Ázie až po Oceániu. Celkovo chcú za rok a pol prejsť 14-tisíc kilometrov.
Koncom augusta sa zastavili na Slovensku. Emily a Davy nepoznajú problémy ľudí s Downovým syndrómom či ich rodín v krajinách, ktoré prejdú, tušia však že ich nie je málo. Tak ako všade na svete. A Slovensko ich má naozaj dosť.
Jana Portugall má 9-ročného syna s Downovým syndrómom. „Ak sa zamyslím nad starostlivosťou detí s DS, tak neexistuje nič centrálne,“ konštatuje. Upozorňuje tiež na to, že existuje len jedna ambulancia špecializujúca sa na deti s touto diagnózou. Doktorka, ktorá ju vedie je však už v dôchodkovom veku.

Ešte menej ako málo

Na celkový problém s nedostatkom pedopsychiatrov na Slovensku sa upozorňuje už dlhodobo. Tých, ktorí by sa špecializovali na konkrétnu diagnózu je ešte menej alebo nie sú tu vôbec.
„Na celom Slovensku máme len 45 detských psychiatrov. Ďalších 70 psychiatrov pre dospelých má výnimku a pomáhajú aj deťom. Špecialistov na Downov syndróm nemáme žiadnych,“ konštatuje Alona Kurotová z Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku (MALnS). Pritom ročne sa u nás narodí 50 až sto detí s touto diagnózou.

Riešenie tohto nežiadúceho stavu existuje – lekári špecialisti z východu, Ukrajiny, Ruska či Bieloruska. Slovensko im však nechce uznať vzdelanie ako pediatrom ani nadstavbu detskú psychiatriu.
„Máme niekoľkých pediatrov, ktorí by mohli ihneď nabehnúť do nášho zdravotníckeho systému, keby sme im uznali vzdelanie podobne ako to robia v Česku, Poľku ale aj v Rakúsku,“ vysvetľuje doktor Manuchekhr Burkhanov (predseda MALnS).

Napríklad Elena Konareva prišla na Slovensko z Ruska, kde robila 21 rokov. Špecializovala sa na pedopsychiatriu konkrétnejšie práve na problematiku Downovho syndrómu. Teraz sa učí po slovensky a chcela by u nás pracovať vo svojom odbore. Problém však je, že tak ako kedysi na Slovensku, v bývalých krajinách sovietskeho bloku neabsolvujú detskí lekári všeobecný stupeň. Od začiatku sa zameriavajú na pediatriu. A následne nadstavbovo sa špecializujú, napríklad na psychiatriu.
Slovensko sa takto oberá o odborníkov, ktorí následne odchádzajú do Česka či Poľska. Tam problém s ich vzdelaním nemajú. „Ak Elene Konareve neuznajú na Slovensku vzdelanie, bude bojovať na súde,“ konštatuje Alona Kurotová.

Problémov viac ako dosť

Ako upozorňuje Jana Portugall celková podpora ľudí s Downovým syndrómom na Slovensku pokrivkáva. Napríklad ona prišla o opatrovateľský príspevok po rozvode s manželom a dohode o striedavej starostlivosti. Tiež inklúzia, ktorú zákon deklaruje, nemusí všade fungovať. „Zákon síce hovorí, že deti s Downovým syndrómom majú nárok na inklúziu, ale vôbec neupravuje, odkiaľ na to majú zobrať peniaze. Takže v praxi sa väčšina zriaďovateľov, teda miest a obcí bráni, pretože je to položka navyše v ich rozpočte,“ dodáva Jana Portugall.
Emily a Davy Sanchis hovoria, že vo Francúzsku je inklúzia na celkom slušnej úrovni. „Všetky organizácie sa snažia o čo najväčšiu nezávislosť ľudí s telesným alebo mentálnym postihnutím. Každý človek s mentálnym postihnutím rieši svoj „životný projekt“ a verejné inštitúcie mu pri jeho realizácii musia pomôcť,“ vysvetľujú.

Chceli by však, aby sa ešte na vyššej úrovni rozvinuli pre ľudí s Downovým syndrómom aj športové aktivity, ktoré môžu ich hranice posunúť dopredu. Aj preto sadli na bicykel a prechádzajú cez rôzne krajiny sveta, aby upozornili, že šancu musí dostať každý. Záštitu nad ich jazdou po Slovensku prebrala Francúzska ambasáda v Bratislave.

Course “Slovak language for medics”, phase 2, starts on Monday, May 31, 2021

On Monday, May 31, the online course “Slovak language for medics”, phase 2, will start at the iCan Language School.

During the course, you will learn basic medical terminology that will allow you to communicate comfortably with colleagues and patients. Suitable for all health workers!

To participate in the course, you need an initial level of knowledge of the Slovak language (A1/A2). Classes will be held three times a week on the ZOOM platform: Monday, Wednesday and Friday from 18.00 to 19.30.

The course covers the following topics:

THE HUMAN BODY

HEALTHCARE

ANAMNESIS

EXAM

TREATMENT

OPERATION

MEDICINES

DISEASE

HOSPITAL

WARD ROUNDS

Part of the course is also working on the training platform, including testing for each lesson!

Course price: 299 €.

Discounts for MALnS members:

– 25% – for one person

– 50% for each of you, if you come to the course together!

To enroll the course, write to messages, or to medics@icanschool.sk or follow the link of the course and leave a request: https://medics.icanschool.sk/phase-2-en

Experts are needed!

Добрый день, уважаемые специалисты в области медицины,

Наша Ассоциация была приглашена в качестве гаранта в проект ERASMUS+ по созданию международной учебно-консультативной платформы для медицинских работников. В настоящее время идет работа над созданием концепции и содержания проекта. И в конце мая он будет подан на одобрение. До конца года будет проходить его согласование.

В случае если проект получит «зелёный свет», то потребуются специалисты-консультанты со знанием словацкого языка для проверки учебных материалов медицинской тематики. Это будет оплачиваемая работа в рамках проекта с официальным оформлением. Проект будет рассчитан на 2 года.

Если Вы заинтересованы в сотрудничестве в рамках данного проекта, то пожалуйста, пришлите Ваше резюме с указанием Вашей врачебной специализации и уровня знания словацкого языка на malns.correspondence@gmail.com, также потребуется знать сколько времени в неделю Вы были бы готовы посвящать данной работе.

Нам необходимо как минимум по одному специалисту:

– медицинская сестра

– фармацевт

– провизор

– зубной врач

– хирург

– педиатр

– акушер-гинеколог

– врач общей практики

А также другие специалисты!

The qualification exam for pharmacists, nurses and masseurs in 2021: dates and registration procedure.

The dates of the qualification exam for 2021 are as follows: (they are also published on the website of the Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic and on the website of the Secondary medical school in Trnava):

Dates of the qualification exam for healthcare professions for the year 2021:

Pharmaceutical laboratory assistant

Dates of exam:

10. 03. 2021

05. 05. 2021

13. 10. 2021

Practical nurse (medical assistant)

Dates of exam:

11. 03. 2021

– 06. 05. 2021

14. 10. 2021

Certified general nurse (higher professional education)

Dates of exam:

11. 03. 2021

06. 05. 2021

14. 10. 2021

Masseur

Dates of exam:

12. 03. 2021

07. 05. 2021

15. 10. 2021

In order to prevent the onset and spread of COVID-19, it is necessary to prove a negative PCR test result not older than 3 days (72 hours) on the day of the qualification exam.

Entry into the premises of the Secondary Medical School in Trnava is allowed only with the use of personal protective means to cover the nose and mouth (protective mask). Following the entrance, it is necessary to pass the entrance anti-epidemiological filter (hand disinfection and body temperature measurement) at the school reception.

Procedure for registering for the qualification exam:

You must apply for the qualification exam in writing or by e-mail, and then you will receive a notification, which you must submit no later than on the day of the exam.

(Send the application to the address: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova č. 6, 917 90 Trnava)

– the applicant applies for the qualification exam by a written request at least 30 days before the date of the examination

The application for the qualification exam must contain:

1. Name and surname of the applicant,

2. The address of permanent residence or similar residence,

3. The name of a regulated profession listed in the Slovak Republic in which the qualification exam will be taken for the recognition of professional qualifications.

The attachments to the application are:

1. A certified copy of the diploma with translation into the state language of the Slovak Republic,

2. A certified copy of the decision of the Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic on the recognition of the diploma,

3. A certified copy of the report of the previously failed qualification exam performed – in the case of a repeat of the qualification exam performed no later than 12 months from the date of the failure of the previous qualification exam.

2. The applicant registers for the examination by a written application for the qualification exam at least 30 days before the date of the examination.

– the dates of the qualification exam for the relevant calendar year are published at the Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic:

3. Payment for the qualification exam is 250 euros (medical assistant, pharmaceutical laboratory assistant), 310 (masseur), which you will pay in cash directly at the school, where you will receive a cash register receipt – as proof of payment.

4. The qualification exam consists of:

– The written part, which consists of questions on generally binding legal regulations (laws)

– The written part, which consists of questions on the professional topics

– The oral part of the professional topics (the candidate is admitted to this part of the exam only when he/she passed the written form of the exam at the level of at least 70%)

– The practical part. You can also find all further information at this link: https://www.minedu.sk/doplnujuca-skuska/

Qualification exam – Spring 2021

Dear foreign medical workers,

We remind you that the qualification exam for foreign doctors and dentists (doplnujúca skúška) will be held on March 22-23, 2021 at the Faculty of Medicine of the Pavel Josef Shafarik University in Kosice: https://www.upjs.sk/public/media/17826/doplnujuca_skuska.pdf

The dates of the qualification exams for all medical professions are published here: https://www.minedu.sk/terminy-na-rok-2021/

You must submit an application for participation in the exam by March 15, 2021. The application must be accompanied by:

  • a notarized copy of the diploma with an official court translation into Slovak
  • a notarized copy of the decision of the Ministry of Education, Science, Research and Sports of Slovakia on the recognition of the document on education
  • confirmation of payment of the fee for participation in the exam
  • a notarized copy of the protocol on the unsuccessful passing of the qualification exam, if it is a question of re-passing the exam less than 12 months after the unsuccessful attempt

Address for sending the application with attachments:
Študijné oddelenie LF UPJŠ
Trieda SNP 1
040 11 Košice

The amount of the fee:

  • for doctors: 665,00 € (if not more than 12 months before taking the exam, the doctor had successfully passed the written part of the exam, you pay only half the size of the fee – 332,50€)
    for dentists: 1064,00 € (if not more than 12 months before taking the exam, the doctor had successfully passed the written part of the exam, you pay only half the size of the fee – 532,00 €)

Payment details: https://www.upjs.sk/public/media/17826/doplnujuca_skuska.pdf

IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 8360
SWIFT: SPSRSKBA (when paying from Slovakia or the EU)
SUBASKBX (in case of payment from third countries)
Variabilný symbol: 1020
Špecifický symbol: date of birth in the format DDMMYY
Správa pre prijímateľa: first and last name

The application can be downloaded on the university’s website:

The list of topics for exam can be downloaded on the website of the Ministry of Education of Slovakia:

We wish all foreign doctors a successful passing of the qualification exam!

LAST call, starting January 18: Slovak language course for health workers-preparation for the qualification exam.

Dear medical professionals,

On Monday, January 18, the “Slovak Language Course for foreign medical workers” Phase 3 starts at the iCan Language School.

The course includes the most important topics in 4 main sections of medicine (Internal Medicine, Surgery, Obstetrics and Gynecology, Pediatrics) that you need to know to successfully pass the test and oral part of the qualification exam for general practitioners.

Dentists can study two sections in this course: (“Internal Diseases” and “Surgery”), which are an integral part of the exam for this medical specialty. The course is also suitable for nurses who are also preparing for the qualification exam.

The course was developed with the participation of doctors from the International Association of Doctors in Slovakia (MALnS).

Classes will be held from January 18 to March 13, namely, on Monday and Wednesday from 18.00 to 19.30. Every two weeks on Saturday, the final lesson on the completed section will be held.

Course price: 299€. There is a 10% discount for MALnS members. To enroll in the course, fill out the application form: https://forms.gle/pDGQjN8zYbgPSgw77 or write to ican@icanschool.sk.