Zmeny zákonov – odborná stáž pre zahraničných lekárov

Včera v parlamente schválili balíček vládnych opatrení (https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=478), ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie dopĺňajú niektoré zákony. Je tam aj bod o zahraničných zdravotníkoch (lekári, sestry a pôrodné asistentky) z tretích štátov v podobe takzvanej dočasnej odbornej stáže. Na zmenu upozorňoval aj nasledujúci blog Alony Kurotovej: https://dennikn.sk/blog/2332486/ombudsman-pre-cudzincov-by-pomohol-celej-slovenskej-spolocnosti/ Článok upozorňoval hlavne na nezmysel obdobia jej platnosti a to len počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.
A preto sa tešíme malej zmene a to konkrétne v čl. III, siedmom bode sa v §30a ods. 6 číslovka „90“ nahrádza číslovkou „180“. To znamená, že sa v parlamente rozhodli predĺžiť dobu počas ktorej bude možné vykonávať dočasnú odbornú stáž z 90 dní na 180 dní.
Iné dôležité zmeny:

  • dočasná stáž odteraz bude platná aj pre sestry a pôrodné asistentky (pred tým len pre lekárov).
  • register trestov pri zápise na stáž nahrádza čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

ZMENA BUDE V PLATNOSTI LEN PO PODPISE PREZIDENTKOU.

Avšak, náš názor je taký, že by sa mali urobiť ďalšie zmeny v Zákone, na ktorých budeme naďalej trvať v našej komunikácii so štátnymi štruktúrami. Konkrétne, treba rozšíriť možnosť odbornej stáži na zubných lekárov a farmaceutov, rozšíriť miesto jej realizácie, a to aj na ambulancii (v súčasnosti je stáž pre zahraničných lekárov možná iba v nemocniciach) a aby trvala najmenej rok a nebola viazaná na situáciu s pandémiou.

V prípade, ak mate uznaný diplom (lekára, sestry alebo pôrodnej asistentky) a hlasite sa na stáž – radi Vám v tom pomôžeme. Porosíme:

  1. o zariadenie sa do evidencie členov: https://www.malns.sk/registracia/
  2. zaslanie CV na e-mail malns.correspondence@gmail.com

Blahoželáme!!!

Vážení zdravotnícki pracovníci!

Úprimne blahoželáme všetkým zahraničným lekárom, ktorí včera úspešne absolvovali druhú (ústnu) časť doplňujúcej skúšky. Dnes by sme chceli popriať úspešné absolvovanie ústnej skúšky zubným lekárom.

Medzi tými, ktorí úspešne zložili skúšku, sú aj predseda našej asociácie Manuchehr Burkhanov a niekoľko členov našej asociácie, ako aj zdravotnícki pracovníci, ktorí sa zúčastnili kurzov 2, 3 a 4 fáz v rámci prípravného programu pre zahraničných lekárov, ktorý bol vypracovaný zástupcami našej asociácie a jazykovej školy iCan.

Veľkú vďačnosť za pomoc a podporu vyjadrili lekári, ktorí sa takmer rok zúčastňovali na samopríprave na skúšku, organizovanej na pôde našej asociácie a jazykovej školy iCan, najskôr v prezenčnej forme a potom, po vypuknutí pandémie, online.

Trochu o číslach. Na skúšku bolo zaregistrovaných celkovo 56 všeobecných lekárov a 37 zubných lekárov. Testovaciu časť úspešne absolvovalo 29 lekárov a 15 zubných lekárov, ktorí boli prijatí na ústnu časť skúšky.

Všetci praktickí lekári prijatí na ústnu skúšku úspešne absolvovali. Zároveň si všimli k sebe lojálny a benevolentný prístup členov skúšobnej komisie. V činnosti komisie bolo zjavné želanie vytvoriť všetky podmienky pre to, aby lekár úspešne absolvoval túto skúšku, a to správne formulovať svoje myšlienky a sústrediť sa na túto pre nich dvojnásobne stresujúcu situáciu.

Dnes večer čakáme na údaje o výsledkoch vyšetrenia zubných lekárov.

LAST CALL: Do začiatku online kurzu „Právne minimum pre zahraničných zdravotníckych pracovníkov“ zostáva veľmi málo času!

Vážení zdravotnícki pracovníci!

Už budúci pondelok 14. septembra sa začne vyučovanie na novom online kurze „Právne minimum pre zahraničných zdravotníckych pracovníkov.“ Hodiny sa budú konať 3x týždenne – v pondelok a stredu od 18:00 do 19:30, v sobotu od 10:00 do 11:30. Cena kurzu je 249 eur.

Kurz je určený pre tých, ktorí majú strednú úroveň znalosti slovenského jazyka (B1 a vyššie), a môže pomôcť získať vedomosti z lekárskeho práva, ktoré sú súčasťou skúšky pre všetkých zahraničných zdravotníckych pracovníkov (lekárov, zdravotné sestry a zubných lekárov).  Študovať môžete kdekoľvek na svete pomocou programu Zoom.

Tento kurz bol vypracovaný zamestnancami advokátskej kancelárie Antovska s.r.o. spolu s učiteľmi jazykovej školy iCan a lekármi z MALnS.

Počas hodiny si budete môcť naučiť sa a zapamätať všetky dôležité body týkajúce sa zákonov, ktorým by ste mali venovať pozornosť pri príprave na skúšku, a precvičiť si riešenie testových úloh. Pomôžu vám v tom dvaja veľmi kvalifikovaní učitelia, ktorí pôsobia v právnických odboroch so skúsenosťami a znalosťami v oblasti lekárskeho práva.

Pre zápis na kurz sa obráťte sa písomne ​​na medics@icanschool.sk

Využite šancu na kvalitnú prípravu k zloženiu doplňujúcej skúšky pomocou tohto špecializovaného kurzu!

Pekné sviatky prajeme!

Vážení členovia našej asociácie a naši podporovatelia!

Dovoľte nám popriať vám k Vianociam a novému roku veľa šťastia a aby ste sviatky prežili pokojne a radostne v kruhu vašich blízkych. Nech vám nový rok 2020 prinesie množstvo úspechov. Najdôležitejšie je, aby zahraniční lekári, ktorí sa v súčasnosti pripravujú na úspešné absolvovanie kvalifikačnej skúšky nasledujúci rok, úspešne zvládli túto výzvu. My plánujeme pokračovať v našich aktivitách v novom roku a budeme vás informovať o našich krokoch na tejto ceste, tak ako aj doteraz, v mesačnom newslettri.

Všetko najlepšie!