Koncepcia RIK (Referenčná integrovaná knižnica)

Koncepcia RIK (Referenčná integrovaná knižnica), presného štruktúrovaného systému hierarchickej lekárskej knižnice pre vzdelávanie lekárov v budúcnosti, je efektívny spôsob ako vzdelávať v čo najkratšom čase buď nových lekárov alebo lekárov, ktorí dlho nepracovali, s cieľom rýchleho opakovania a obnovy vedomostí, a môže sa to využiť aj na prípravu a skúšanie zahraničných lekárov. Výhodou je, že je tam jasný rozsah učiva, prehľadnosť, zrozumiteľnosť, hierarchickosť informácií, všetko bude na jednom mieste bez potreby zháňania literatúry a minimalizuje sa vplyv subjektívneho faktora skúšajúceho, ktorý by chcel skúšanému komplikovať preukazovanie vedomostí. Vytvoriť takúto databázu vyžaduje veľký tím a tento môže byť zložený kombinovane z našich univerzitných pracovníkov ako aj zahraničných, ktorí budú recenzovať tieto texty tak, aby boli zrozumiteľné, takže sa budú sami podieľať na konečnom pre nich užitočnom diele. Myslím, že aj na túto vec by sa mali nájsť financie z EU fondov. Zároveň naši oponenti nebudú mať už dôvod kritizovať “nižšiu” úroveň vedomostí zahraničných lekárov. Týmto by sa prispievalo súčasne k úrovni slovenského vedomostného potenciálu, čomu by prispievali aj zahraniční lekári, ktorým by už naozaj nemali argumenty nič vytýkať v budúcnosti.