Otvorený list Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku novému ministrovi zdravotníctva SR Marekovi Krajčímu

Vážený pán minister,
Zahraniční lekári a iní zdravotníckí odborníci ktorí žijú na Slovensku by chceli poskytnúť svoje odborné vedomosti a sily v boji proti koronavírusu. Počet pacientov chorých na chorobu COVID19, ktorú spôsobuje SARS-CoV-2 každým dňom rastie.

Podľa analýzy Inštitútu zdravotnej politiky by mal počet nakazených rásť, pričom v polovici júna by v istom momente muselo byť takmer 24-tisíc ľudí hospitalizovaných. Už v súčasnosti sa zdravotníctvo potýka s nedostatkom zdravotníckeho personálu, pričom lekári a sestry sú v súčasnosti v prvej línii. Po čase však môže prísť k extrémnej vyčerpanosti, pričom nákaza sa žiaľ nemusí vyhnúť ani im.

My sme v Medzinárodnej asociácii lekárov na Slovensku (MALnS) vnímame túto nepriaznivú situáciu a preto vyzývame zahraničných lekárov a celu cudzineckú komunitu na Slovensku, aby pomohli Slovensku – krajine, v ktorej chcú ostať žiť a pracovať. Mnohí z nich zareagovali veľmi promptne a ústretovo a ponúkli svoje odborné vedomosti a schopnosti. Sú okamžite schopní začať pracovať v nemocniciach, ktoré ich budú potrebovať a to bez nároku na honorár či inú odmenu. Potrebujú len udelenie výnimky, keďže niektorí z nich nemajú ešte uznané svoje vzdelanie z domovskej krajiny, prípadne ešte nezložili odborné skúšky.

Pripájame zoznam lekárov plus ďalších dobrovoľníkov s kurzom prvej pomoci, aj s kontaktom na dobrovoľníkov. Zoznam každým dňom aktualizujeme, keďže pomôcť chce naozaj mnoho lekárov zo zahraničia.
Dovoľte preto, aby sme Vám ponúkli našu pomoc a kooperáciu. Budeme radi, ak sa na nás obrátite.

Zároveň sa tešíme na spoluprácu s Vami v najbližších štyroch rokoch, kedy, veríme, dokážeme pomôcť slovenskému zdravotníctvu aj začlenením zahraničných lekárov a ďalšieho zdravotníckeho personálu do praxe.

S pozdravom, zástupcovia Spravnej rady MALnS

Spojme sa a pomôžme Slovensku!

Vážení zahraniční lekári, zdravotné sestry, farmaceuti a všetci cudzinci, ktorí si vybrali Slovensko za svoju krajinu.

Odhliadnuc od skutočnosti, že naša organizácia, ktorá pomáha zdravotníckemu personálu zo zahraničia, sa stále stretáva na Slovensku s byrokraciou a nepochopením, považujeme Slovensko za krajinu, ktorá nás prijala a stala sa pre nás a naše deti rodným a vítaným miestom na život a profesionálnu činnosť.

Na Slovensku bola vyhlásená mimoriadna situácia vzhľadom na rýchlo sa šíriaci vírus COVID-19, čo považujeme za správne riešenie. Dodržovanie karanténnych opatrení pomôže znížiť kontakt s ľuďmi, a tým aj počet chorých a nakazených. Z overených štatistických údajov vyplýva, že počet nakazených vírusom COVID-19 v každej krajine rástol geometrickým radom, avšak v mnohých západných krajinách sa tieto čísla odlišujú exponenciálnym tempom rastu. Je veľmi veľká pravdepodobnosť, že číslo nakazených bude aj na Slovensko rýchlo rásť a ku dnešnému dňu nikto nemôže predpovedať aký scenár nás čaká.

Preto považujeme za potrebné poskytúť možnosť zahraničnému lekárskemu personálu a ľuďom, ktorí majú základné praktické zručnosti, pomôcť slovenskému zdravotníctvu v tejto neľahkej situácii. Spojme sa a pomôžme Slovensku, ktoré zatiaľ situáciu zvláda, no ako to bude o 2-3 týždne, nikto nevie. Podľa skúseností z ostatných krajín sa ukazuje, že rozhodujúcim faktorom pri boji s pandémiou bude dostupnosť medicínskeho vybavenia a personálu.

Predstavte si, ako veľmi môže pomôcť Slovensku, keď by sme v prípade zhoršenia situácie, vedeli poskytnúť 50 či 100 lekárov a medicínskeho personálu. Táto naša ponuka by mohla mať dva pozitívne výsledky, po prvé, z lekárskeho uhla pohľadu, urobíme to, čo každý lekár, ktorý si sám seba váži, by mal urobiť a pomôžeme v ťažkých časoch a po druhé, pomôžeme zlepšiť pohľad Slovákov k cudzincom a k zahraničnému lekárskemu personálu.

Nedostatok lekárov sa očakáva najmä na pozíciách lekárov prvého kontaktu, infektológ, pneumológ, zdravotná sestra a laborant.
Je možné, a my v to samozrejme dúfame, že naša pomoc nebude nutná, avšak nestrácajme čas a zorganizujme sa.

V prípade záujmu o pomoc nám napíšte krátko o sebe mail na malns.correspondence@gmail.com : vaše meno a priezvisko, číslo mobilného telefónu, kraj, v ktorom žijete, vaše povolanie, status uznania vášho diplomu na Slovensku, pracovné skúsenosti, uprednostňovaná forma pomoci (práca v nemocnici, v laboratóriu, v call-centre, atď.).

Ďakujeme vám všetkým veľmi pekne, Slovensko nás čaká!

Stretnutie so zástupcami MALnS sa posúva

Vážení členovia našej asociácie a všetci, ktorí ju podporujete!

V súvislosti s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR o dodržiavaní epidemiologického režimu, ktoré nariaďujú zrušenie všetkých športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, sme sa rozhodli odložiť dátum stretnutia so zástupcami MALnS.

Stretnutie 26. marca je zrušené, o novom dátume stretnutia vás budeme informovať neskôr. Stretnutie bude s najväčšou pravdepodobnosťou odložené na koniec apríla.

Posunutie dátumu doplňujúcej skúšky pre zahraničných lekárov

Jesseniova lekárska fakulta v Martine (Univerzita Komenského) 09.03.2020 zverejnila na svojej webovej stránke informácie o zrušení termínu doplňujúcej skúšky pre zahraničných lekárov.

Nový termín skúšky bude zverejnený na webovej stránke fakulty neskôr, nateraz sa predpokladá, že skúška sa uskutoční v druhej polovici apríla.

Toto opatrenie je súčasťou balíka opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu (ochorenie COVID-19).

Pozvánka na doplňujúcu skúšku v Martine

V pondelok, 02.03.2020, všetci zahraniční lekári, ktorí sa zaregistrovali na Doplňujúcu skúšku na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine, ktorá sa bude konať 19.-20.marca 2020, dostali na svoje e-mailové adresy pozvánky na skúšku, aj s podrobnou informáciou o priebehu skúšky.

Skúška pre všeobecných lekárov sa uskutoční vo štvrtok 19.03.2020. V jeden deň prebehnú obe časti skúšky: písomná (test) a ústna. Keďže sa test bude písať na počítačoch, ktorých je na Jesseniovej lekárskej fakulte 20, účastníkov skúšky rozdelili na 2 skupiny.

 1. Prvá skupina bude písať test od 09.30 do 11.00 a následne od 11.30 všetci, ktorí úspešne napísali test prejdú na ústnu časť.
 2. Druhá skupina začne písať test o 11.30 a ústna časť sa pre nich začne o 13.30.

Doplňujúca skúška pre zubárov prebehne v piatok 20.03.2020.

Držíme palce všetkým zahraničným lekárom, ktorí sa 19. a 20. marca 2020 zúčastnia Doplňujúcej skúšky.

Prípravný kurz k Doplňujúcej skúške na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine

Od 27. januára do 31. januára sa ukutočnil prípravný kurz k Doplňujúcej skúške pre zahraničných lekárov, ktorý organizovala Jesseniova lekárska fakulta v Martine.

Program kurzu pre všeobecných lekárov pozostával z prednášok ohľadom 4 hlavných predmetov: interná medicína, pediatria, pôrodníctvo a gynekológia a chirurgia. Každý deň kurzu sa analyzovali otázky a problémy z iného predmetu. Posledný, piaty deň, bola prednáška venovaná legislatíve. Na prednáske boli vysvetlené zákony, ktoré sú aj v prípravných otázkach k Doplňujúcej skúške, čo bolo hodnotené ako pozitívna novinka kurzu, zo strany jeho účastníkov.

Zubári absolvovali okrem prednášok o špecializácii, aj prednášky o základoch liečby, základoch chirurgie a legislatíve.

Počas kurzu prednášajúci vždy upozorňovali účastníkov kurzu na špecifiká písomnej a ústnej časti skúšky a tiež veľmi ochotne odpovedali na všetky otázky.

Lekári, ktorí absolvovali prípravný kurz veľmi pozitívne hodnotili obsah a kvalitu prednášok, ako aj kolegiálne a dobroprajné správanie sa zo strany prednášajúcich.

Otázky k stretnutiu s členmi MALnS

Vážení kolegovia,
pred nedávnom sme zverejnili informácie o tom, že 26. marca 2020 sa bude konať ďalšie stretnutie so zástupcami Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku. Témou stretnutia bude: „Slovenské pracovné právo z hľadiska zamestnávania zahraničných lekárov.“

Na stretnutí vystúpia aj slovenskí právnici špecializujúci sa na pracovné právo. Budú odpovedať na otázky a analyzovať konkrétne prípady v oblasti pracovného práva. Z tohto dôvodu vám prosíme, aby ste nám zaslali svoje otázky, čo vás na tejto tematike najviac zaujíma. Pošlite nám svoje otázky na mailovú adresu: malns.correspondence@gmail.com.
Všetky prípady sa na stretnutí budú riešiť anonymne!

26.03.2020 – stretnutie s členmi Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku

Vážení členovia našej asociácie, naši priaznivci a všetci, ktorí sa zaujímajú o činnosť našej asociácie, chceli by sme Vás informovať, že ďalšie stretnutie s členmi Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku sa uskutoční vo štvrtok 26. marca 2020 o 16.30 v priestoroch jazykovej školy iCan na adrese Lazaretská 8, na druhom poschodí.

Téma stretnutia s členmi MALnS: Legislatíva a právne predpisy týkajúce sa zamestnávania zahraničných lekárov

Cieľom stretnutia je informovanie zahraničných lekárov o ich zákonných právach a možnostiach pri zamestnaní sa v lekárskej sfére na Slovensku. Budeme sa snažiť objasniť najdôležitejšie momenty, na ktoré je dobré sa zamerať pri podpisovaní dokumentov s budúcim zamestnávateľom. Podrobný program bude uverejnený neskôr.

V prípade záujmu prosím nahláste Vašu účasť tu: https://www.eventbrite.com/e/pravne-predpisy-tykajuce-sa-zamestnavania-zahranicnych-lekarov-tickets-95457797843

Prihlášku na doplňujúcu skúšku je potrebné poslať do 18. februára 2020

Vážení kolegovia,
Chceli by sme Vám pripomenúť, že Doplňujúca skúška pre zahraničných lekárov bude prebiehať 19.-20.marca 2020 na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine: https://www.minedu.sk/terminy-na-rok-2020/

Prihlášku na skúšku je potrebné poslať do 18. februára 2020. K prihláške treba priložiť:

 1. Notársky overenú kópiu diplomu s oficiálnym súdnym prekladom do slovenského jazyka
 2. Notársky overenú kópiu uznaného diplomu vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 3. Potvrdenie o úhrade poplatku za vykonanie skúšky
 4. Notársky overenú kópiu protokolu o neúspešne vykonanej skúške, v prípade, že ide o opakovanie skúšky v období do 12 mesiacov odo dňa jej neúspešného absolvovania.

Prihlášku, aj s prílohami, je potrebné zaslať na adresu:
Dekanát JLF UK
Malá Hora 4A
036 01 Martin

Výška poplatku za skúšku:
– všeobecní lekári: 665,00€ (v prípade úspešného vykonania písomnej časti skúšky – test – nie viac ako 12 mesiacov pred termínom skúšky, sa hradí iba polovica poplatku t.j. 332,50 €)
– zubári: 1064,00€ (v prípade úspešného vykonania písomnej časti skúšky – test – nie viac ako 12 mesiacov pred termínom skúšky, sa hradí iba polovica poplatku t.j. 532,00 €)

Stanovenie polovičnej výšky poplatku možno považovať za jednu z pozitívnych zmien, pretože doteraz lekári, ktorí úspešne absolvovali test a nemuseli ho písať znovu (v prípade, že neprešlo viac ako 12 mesiacov), museli platiť vždy plnú sumu za vykonanie skúšky.

Údaje k úhrade poplatku: https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/studijne-oddelenie/doplnujuce_skusky/2020/Poplatok_doplnujuca_skuska_jarny_termin_2020.pdf
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr do 13.marca 2020.

Prihlášku a podrobné informácie o Doplňujúcej skúške môžete nájsť tu: https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici-a-doplnujuca-skuska/pre-ziadatelov-o-doplnujuce-skusky/

Na našej webovej stránke si môžete prečítať podrobné informácie o tom, ako prebieha doplňujúca skúška pre lekárov: https://www.malns.sk/priebeh-doplnujucej-skusky/

Všetkým zahraničným lekárom držíme palce, aby doplňujúca skúška dopadla úspešne!

Priebeh doplňujúcej skúšky

Zdroj: https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici-a-doplnujuca-skuska/pre-ziadatelov-o-doplnujuce-skusky/

Doplňujúca skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti.

Písomná časť sa vykonáva v dvoch častiach a realizuje sa formou elektronického testovania. Testové otázky a poradie možností je generované náhodne, v každej otázke je zo štyroch možností vždy len jedna možnosť správna. Písomná časť trvá 120 minút.

 1. Prvá časť písomnej skúšky je zameraná na preukázanie odborných znalostí v príslušnom zdravotníckom povolaní lekár:
  20 otázok z Vnútorných chorôb
  20 otázok z Chirurgie
  20 otázok z Pediatrie
  20 otázok z Gynekológie a pôrodníctva
 2. Druhá časť písomnej skúšky v rozsahu 20 otázok je zameraná na preukázanie znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike.

Za každú správne zodpovedanú otázku sa pridelí jeden bod.
Každá písomná časť doplňujúcej skúšky sa hodnotí samostatne.
Úspešný je ten žiadateľ, ktorý dosiahol najmenej 70 % správne zodpovedaných otázok:

 • v prvej časti získa 56 a viac bodov
 • v druhej časti získa 14 a viac bodov

Ústnu časť doplňujúcej skúšky vykoná len ten žiadateľ, ktorý bol úspešný v oboch častiach písomnej časti doplňujúcej skúšky.

Ústna časť pozostáva z overenia teoretických vedomostí a môže pozostávať aj z praktickej časti, ktorá je v simulovaných podmienkach.