Projekt financovania jazykového vzdelávania zahraničných zdravotníckych pracovníkov v Žiline

V slovenskom meste Žilina bol zahájený pilotný projekt zamestnania a financovania jazykového vzdelávania pre zahraničných zdravotníckych pracovníkov. Zahraniční zdravotnícki pracovníci, ktorí nájdu prácu v nemocniciach v Žilinskom samosprávnom kraji, môžu uzavrieť zmluvu s potenciálnym zamestnávateľom o budúcom zamestnaní. V prípade úspešného absolvovania prípravného jazykového kurzu takýmto zahraničným zdravotníkom, on bude prijatý do prace do nemocnice a bude mu zaplatené školenie na kurze až do výšky 1150 €. Zamestnanec sa zasa podľa tejto dohody zaručí, že bude v nemocnici pracovať minimálne 2 roky. Ak sa chcete o tomto projekte dozvedieť viac, napíšte nám na malns.correspondence@gmail.com.

Job offer for doctors in Slovakia

Private clinic in Malacki (a city in the west of Slovakia 35 km from Bratislava) offers a job for doctors in the departments of

  • internal medicine,
  • gynecology,
  • surgery
  • anesthesiology and intensive care.

Employment is possible after the recognition of the diploma, before passing the qualification exam, according to the recently adopted temporary internship for foreign doctors.

The clinic is interested in long-term employment. Salary is discussed with each candidate individually.

If you have already passed the procedure for recognizing your diploma of higher medical education in Slovakia and are interested in this job offer, then send us your resume in the Slovak language and a copy of the decision on recognition of the diploma to malns.correspondence@gmail.com. Knowledge of the Slovak language at the level of B1 and above will be your advantage!