Nove kurzy pre lekárov od augusta a septembra 2020

Vážení lekári,

Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku v spolupráci s jazykovou školou iCan a Advokátska kancelária Antovszká, s.r.o. vám ponúkajú možnosť zúčastniť sa prípravných kurzov slovenského jazyka pre lekárov rôznych špecializácií.

Účelom tohto kurzu je pomôcť zahraničným zdravotníckym pracovníkom naučiť sa potrebnú lekársku terminológiu, aby sa mohli kvalitne pripraviť na kvalifikačnú skúšku (doplňujúca skúška) a úspešne mohli pracovať v budúcnosti.

Od 18. augusta do 10. októbra 2020 sa bude konať špecializovaný kurz slovenského jazyka pre zahraničných lekárov.

Čo vás na tomto kurze čaká:

– vyučovanie slovenského jazyka, s dôrazom na osvojenie terminológie 4 hlavných lekárskych odborov: pediatria, vnútorné lekárstvo, pôrodníctvo a gynekológia, chirurgia

– možnosť klásť otázky a dostať na ne odpovede, ako aj objasňujúce informácie od konzultantov každej z vyššie uvedených odborných častí

– účasť na záverečných prednáškach konzultantov, počas ktorých si môžete nielen vylepšiť svoje vedomosti, ale aj ich overiť pomocou počítačového testovania, ktorého podmienky sú čo najbližšie k prostrediu kvalifikačnej skúšky

– ďalšie informácie o odporúčanej literatúre, bežne používaných lekárskych skratkách v práci praktického lekára na Slovensku a oveľa viac

– lektori s dlhoročnými skúsenosťami s výučbou slovenského jazyka pre lekárov

– možnosť študovať doma a v ktorejkoľvek krajine sveta, pretože kurzy sa budú konať online

– vyučovanie večer, ako aj záverečná prednáška v jeden z víkendových dní

Čo môžete získať v priebehu tohto kurzu

– pomoc pri príprave na kvalifikačnú skúšku pre zahraničných lekárov (doplňujúca skúška), pretože sme sa do tohto kurzu pokúsili zahrnúť terminológiu k otázkam, s ktorými sa lekári pri tejto skúške najčastejšie stretávajú.

– prípravu na ďalšiu prácu lekára na Slovensku (zamestnávatelia uprednostňujú pri zamestnávaní zahraničných lekárov tých, ktorí lepšie poznajú lekárske skratky a ovládajú lekársku terminológiu v slovenskom jazyku);

Čo potrebujete pre zápis na kurz:

 • ovládať slovenčinu na úrovni B1-B2

– poslať prihlášku na kurz do 17. augusta 2020 vrátane (napísať na adresu medics@icanschool.sk)

– platbu za kurz vo výške 199 eur

– prípravu potrebných dokladov, ak máte povolenie na pobyt na Slovensku a rozhodnete sa využiť príležitosť na vrátenie poplatku za kurz z IOM (link).

Zubní lekári sa môžu zúčastniť kurzu od 15. septembra do 10. októbra s blokovým vyučovaním z vnútornej medicíny a chirurgie. Kurz pre zubárov bude stáť 99 €. Ak sa chcete prihlásiť do kurzu, napíšte na: medics@icanschool.sk.

Druhý kurz „Právne minimum pre zahraničných lekárskych pracovníkov“ je naplánovaný na obdobie od 7. septembra do 15. októbra 2020.

Tento kurz je veľmi dôležitý a užitočný nielen pre praktických lekárov a rodinné lekárstvo, ale aj pre zubných lekárov, lekárnikov a zdravotné sestry.

Právne minimum pre zahraničných zdravotníckych pracovníkov je prvým právnym kurzom pre zahraničných zdravotníckych pracovníkov na Slovensku, ktorý im umožňuje zvládnuť optimálne množstvo špecializovaných teoretických právnych poznatkov na absolvovanie skúšky, a to v krátkom období a s pomocou právnikov pôsobiacich na Slovensku.

Počas prednášok na tomto kurze zamestnanci advokátskej kancelárie Antovszká, s.r.o. spolu s lektormi jazykovej školy iCan v prístupnej a zrozumiteľnej forme vysvetlia hlavné zákony, ktorých zoznam schválilo Ministerstvo školstva SR pre štúdium zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú zložiť kvalifikačnú skúšku.

Študentom bude ponúknuté aj testovanie na témy z kurzu, prezentácie, možnosť získať objasňujúce informácie k otázkam, ktoré sa u nich objavili počas prípravy na skúšku.

Cena kurzu je 249 Eur.

Prihlášku na účasť v kurze je možné zaslať do 6. septembra 2020 na adresu: medics@icanschool.sk

Pre cudzincov, ktorí majú povolenie na pobyt / trvalý pobyt, je možné od IOM získať vrátenie poplatkov za kurz.

Účasť na týchto kurzoch zvýši vaše šance na úspešné absolvovanie kvalifikačnej skúšky. Využite túto príležitosť na zlepšenie svojej odbornej prípravy!

5 days are left before the start of the Slovak language course for doctors!

Dear doctors, until June 15 inclusive, you still have the opportunity to register at malns.correspondence@gmail.com for a Slovak language course for foreign doctors who are preparing for the qualification exam.

The International Association of Doctors in Slovakia, together with the iCan language school, have developed a preparatory Slovak language course for medical professionals.

The next phase of classes will be held from June 18 to August 8, 2020 and is divided into 4 blocks: pediatrics, internal diseases, obstetrics and gynecology, surgery. In addition to the teacher, each unit will have its own curator, who can be asked additional questions about medicine.

The cost of the entire course is 179 euros, for foreigners with a residence permit/permanent residence there is an opportunity to receive reimbursement of payment of the course from IOM (https://www.mic.iom.sk/en/social-issues/education/493-we-offer-an-opportunity-to-get-a-financial-contribution-for-a-course.html).

At the end of each block, a final lesson will be held on its topic. For those who will not be able to take part in the course, it is possible to enroll in 4 final classes on the course topics
https://www.facebook.com/events/609921069626281/
https://www.facebook.com/events/2648109045460437/
https://www.facebook.com/events/537898980423514/
https://www.facebook.com/events/2675509616025867/
The cost of one lesson is 25 euros, when paying for four classes at once – 90 euros.

Use your chance to improve your professional knowledge in the Slovak language with this specialized course!

Temporary internship for foreign doctors

On Wednesday, May 13, members of the National Council of the Slovak Republic voted to adopt a number of amendments to the laws of Slovakia. All amendments will come into force after being signed by the president and published in the Collection of Laws.

One of these amendments is a temporary internship (dočasná stáž) for foreign doctors who have undergone nostrification of a diploma but have not yet passed the qualification exam for doctors (doplňujúca skúška). The possibility of internship is introduced in the law only temporarily – while in Slovakia there is a crisis situation in connection with the COVID-19 pandemic.

The possibility of including this internship in Law No. 576/2004 “On healthcare, services related to the provision of medical care”, as a permanent part of the process of recognition of education for foreign doctors, has been discussed and planned for a long time. About a year ago, the introduction of a temporary internship was already voted on by the National Council of the SR, however, it was not approved.

If you are already working in the Slovak health care system at a lower position, then you can use this opportunity to improve working conditions. If you have nostrified a diploma and are expecting a qualification exam, which was moved to October, then this internship may be useful as additional preparation for passing the exam in the form of language practice and familiarization with the healthcare system in Slovakia.

Unfortunately, this amendment cannot be used for nurses and dentists, as well as for those who have not yet gone through the nostrification procedure.

If you want to know more information regarding applying for an internship, then contact us: malns.correspondence@gmail.com.

New date for the medical exam for doctors

Recently, the dates of the medical exam for foreign doctors (doplňujúca skúška) have been updated on the website of the Jessenian School of Medicine in Martin (Comenius University). It says that the exam will be held October 15-16, 2020:

https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici-a-doplnujuca-skuska/pre-ziadatelov-o-doplnujuce-skusky/

Earlier, we requested information from the Jessen Faculty of Medicine in Martin about whether it would be possible for those who did not apply for participation in the exam in the spring of 2020 to additionally submit applications for the exam and by what date. The other day we received a response that applications will be accepted additionally until September 14, 2020.

About how to apply for participation in the exam, we wrote earlier: https://www.malns.sk/prihlasku-na-doplnujucu-skusku-je-potrebne-poslat-do-18-februara-2020/. We hope that the faculty has the necessary resources to accept the increased number of foreign doctors in order to pass the exam in connection with the postponement of its date. At present, 39 general practitioners and 21 dentists have already been registered for the exam.

Slovak language for doctors – the second group is open!

We were pleasantly surprised by the interest in both our “Unite to Help Slovakia” initiative and the online Slovak language course for doctors, which we, in cooperation with the iCan language school, offered for free for volunteers of the initiative.

We received many applications, and the number of people wishing and suitable in terms of knowledge of the Slovak language exceeded the number of places in the group, so we decided to make two groups. The first group is staffed and begins classes on Monday, April 27. The second group will begin classes in two weeks, May 11th. There are 5 more free places!

More about the course in our post.

Slovak language for doctors – we start on the 27th of April 2020

A three-week online Slovak language course for doctors with a knowledge of the Slovak language – at least B1 – will start 27.04.2020! The course is free for all volunteers of our initiative “Let’s come together to help Slovakia”.

The maximum number of participants in the group is 10. At the moment, there are two more free places left, so if you still want to participate, please contact us. We wrote more about the course last week.

IMPORTANT: the required level of knowledge of the Slovak language for participation is B1!

Unfortunately, not everyone was accepted to the course due to the insufficient level of knowledge of the Slovak language.

For those who want to start learning the Slovak language, we can recommend a free portal: https://www.slovake.eu/ or skype or zoom lessons. All this is available on the Internet, from home.

We work with the iCan language school and you can join an existing group without a bias in medical terminology.

Groups are open with a frequency of classes of 2 academic hours 2 times a week – cost 80 euros per month – 10% discount for MALnS members.

Class schedule (Slovak time), classes are held online:

Elementary (level of knowledge of the language)

A1.2. Tue and Thu 17:00 – 18:30

Elementary advanced

A2.2 Mon and Wed 16:00 – 17:30

Middle

B1.2. Mon and Wed 9:00 – 10:30

B1.2. Mon and Wed 17:00 – 18:30

Intermediate advanced

B2.1. Tue and Thu 18:00 – 19:30

Elementary

A1 opens in May

School contacts:

e-mail: ican@icanschool.sk

Tel.:(+421) 905 460 194 (Viber, Telegram)

Skype: icanschool

Odloženie dátumu doplňujúcej skúšky na jeseň roku 2020

Už sme písali o tom, že dátum doplňujúcej skúšky pre zahraničných lekárov 19. – 20. marca 2020 bol zrušený a dodnes neboli k dispozícii žiadne ďalšie informácie z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

Dnes, 17. apríla 2020, dostali všetci zahraniční lekári, ktorí sa prihlásili na skúšku tento rok na jar, informačný bulletin s informáciami o odklade termínu skúšky. Zástupcovia fakulty informujú, že skúška sa odkladá na jesenný semester, predbežne na október. Nariadením ministerstva školstva bude na jeseň tohto roku za konanie skúšky stále zodpovedná lekárska fakulta v Martine a všetky predložené žiadosti zostanú v platnosti.

V liste sa tiež uvádza, že od ministerstva školstva bude požadovaná oficiálna odpoveď, či bude ďalej platiť, že každý, kto úspešne zložil písomnú časť skúšky na jeseň roku 2019, bude môcť tento krok preskočiť a na jeseň roku 2020 absolvovať iba ústnu časť. Potvrdenie týchto informácií bude oznámené neskôr.

Chceli by sme poznamenať, že pred nedávnom minister zdravotníctva Marek Krajčí v rozhovore pre Slovenskú tlačovú agentúru uviedol, že ministerstvo sa bude snažiť urobiť všetko pre to, aby sa urýchlila integrácia zahraničných lekárov do slovenského zdravotníctva. Takéto protichodné vyhlásenia ministerstiev však, žiaľ, ukazujú len nedostatočnú koordinovanosť ich činnosti.

My zase v mene Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku požiadame ministerstvo školstva SR o oficiálnu odpoveď na otázku o tom, koľko zahraničných lekárov je zaregistrovaných na skúšku a či budú prijaté ďalšie prihlášky, a ak áno, do akého dátumu.

Slovak language for doctors on-line for free!

A great opportunity for foreign doctors who want to work in Slovakia!

International Association of Doctors in Slovakia (MALnS) together with a language school iCanSchool is organising a unique Slovak language course for doctors, which can be attended for free *!

What awaits you?

 • 68 academic hours of intensive studies of the Slovak language with an emphasis on medical topics;
 • Teachers with many years of experience in teaching Slovak for doctors for a well-known international company;
 • The opportunity to study at home anywhere in the world – classes will be held on-line;
 • Classes will be held at a convenient afternoon time.

What it will give you:

 • Assistance in preparing for the qualification exam for foreign doctors (doplňujúca skúška);
 • The preparation for further work as a doctor in Slovakia (employers are ready to employ foreign doctors, but knowledge of medical terminology in the Slovak language is necessary);

What is required to be enrolled to the course:

 • Knowledge of the Slovak language at the level of B1-B2. For the initial determination of the language level, you need to pass testing on the site of the iCan School language school (link below),
 • Give your consent for recording online lessons – all classes will be recorded as video lessons, we will provide a special consent document for signing.

Cost:

 • * for all foreign doctors who responded to our initiative “Unite to help Slovakia” the course will be completely free! You can still join the initiative! The recruitment of volunteer doctors continues; just write us to the email address malns.correspondence@gmail.com your brief contact details: surname, name (names), mobile phone number, residence country (region), profession, status while recognizing education, work experience and as a letter topic: «COVID-19 volunteer»;
 • for everyone else, the course price is only 100 € for 68 academic hours of intensive studies (the standard market price for this course is 499 €).

If you want to be enrolled to the course:

Step 1: take the Slovak language test and save the result.

Step 2: if you are not yet a volunteer doctor of our initiative, but want to become one, then sign up for the list of volunteers (how to do this is described above).

Step 3: send us to malns.correspondence@gmail.com the result of your Slovak language test and the confirmation that you are in the list of volunteers or note that you want to pay for the course and send us your contact details: surname, name (names), mobile phone number and your email address.

Step 4: the teacher will contact you in order to determine exactly the level of knowledge of the Slovak language and specify the time convenient for classes.

Step 5:  for those who are not the volunteers of the initiative, it will be necessary to pay for the course.

Classes will begin soon, but you should hurry up, as the number of places in the group is limited. We hope that you will be interested in our offer!

Posunutie dátumu doplňujúcej skúšky pre zahraničných lekárov

Jesseniova lekárska fakulta v Martine (Univerzita Komenského) 09.03.2020 zverejnila na svojej webovej stránke informácie o zrušení termínu doplňujúcej skúšky pre zahraničných lekárov.

Nový termín skúšky bude zverejnený na webovej stránke fakulty neskôr, nateraz sa predpokladá, že skúška sa uskutoční v druhej polovici apríla.

Toto opatrenie je súčasťou balíka opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu (ochorenie COVID-19).

Pozvánka na doplňujúcu skúšku v Martine

V pondelok, 02.03.2020, všetci zahraniční lekári, ktorí sa zaregistrovali na Doplňujúcu skúšku na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine, ktorá sa bude konať 19.-20.marca 2020, dostali na svoje e-mailové adresy pozvánky na skúšku, aj s podrobnou informáciou o priebehu skúšky.

Skúška pre všeobecných lekárov sa uskutoční vo štvrtok 19.03.2020. V jeden deň prebehnú obe časti skúšky: písomná (test) a ústna. Keďže sa test bude písať na počítačoch, ktorých je na Jesseniovej lekárskej fakulte 20, účastníkov skúšky rozdelili na 2 skupiny.

 1. Prvá skupina bude písať test od 09.30 do 11.00 a následne od 11.30 všetci, ktorí úspešne napísali test prejdú na ústnu časť.
 2. Druhá skupina začne písať test o 11.30 a ústna časť sa pre nich začne o 13.30.

Doplňujúca skúška pre zubárov prebehne v piatok 20.03.2020.

Držíme palce všetkým zahraničným lekárom, ktorí sa 19. a 20. marca 2020 zúčastnia Doplňujúcej skúšky.