Let us help elderly people in Bratislava to test for COVID-19!

Dear healthcare professionals! Dear volunteers!

On Friday 06.11.20 and Saturday 07.11.20, the Bratislava City Hall plans to conduct local testing for COVID-19 in nursing homes and invites medical and administrative workers to take part in this activity.

We ask you to help us with carrying out of this event and to join our team of MALnS volunteers.

Full staffing of testing requires 50 health workers.

The Bratislava City Hall does not have a lot of funds. However, it is possible to agree on the remuneration for this event (18 euros/hour for doctors and 7 euros/hour for administrative workers).

If you are ready to take part in the testing, please write to us malns.correspondence@gmail.com   or call by phone +421 908 291 997

Each of us knows very well that it is the elderly who are the most vulnerable and unprotected members of society during COVID-19 crisis. Let us join forces to help them stay healthy and sometimes even save their life!

Doplňujúca skúška, testy 12.10.2020

Dear doctors,

Today, doctors and dentists registered for the qualification exam (doplňujúca skúška) received letters by mail explaining the procedure for conducting the test part of the exam on 10/12/2020.

 1. Within the next few days, all doctors will receive by e-mail information to log into accounts on the platform where testing will be carried out. The first step is to change the sent password to a new one. The new password must contain at least 8 characters, at least 1 letter, 1 number, 1 lowercase letter, 1 uppercase and at least 1 special character (*, -, #)
 2. Before the exam, a test sample will be available in the system, which can be passed any number of times.
 3. It is necessary to answer the testing questions sequentially, it will be impossible to skip the question and return to it later, each question has only one correct answer.
 4. On October 12, 2020, the exam test of medical knowledge (80 questions) will be available from 16.00 to 17.30, the time limit for the test is 80 minutes. Those who start the test at 16.00 will have time to complete it until 17.20, those who start the test at 16.10 and later will have time to complete it until 17.30. The medical law test (20 questions) will be available from 17.30 to 18.00, the time limit for the test is 20 minutes.

The full text with explanations is attached.

Medical exam information update

Our Association has submitted a request for the dates and conditions for the qualification examination for foreign health workers in connection with the worsening epidemiolonic situation. We got the answer:

 • the written part of the exam (test) will be held online on October 12, 2020
 • those who successfully pass the written part and will be admitted to the oral exam, which will be held on October 15-16, will be required to provide a negative COVID-19 test no older than 72 hours before the oral part of the exam date,
 • The Essenial Medical Faculty in Martin will provide an opportunity to take the COVID-19 test free of charge on the eve of the exam in its laboratory.
  Please find attached the full text of the answer.

Nový kurz „Právne minimum pre zahraničných zdravotníckych pracovníkov“

Prečo je užitočný a zaujímavý pre lekárov, ktorí majú zložiť skúšku?


Tí, ktorí sa pravidelne zaujímajú o našu činnosť a čítajú správy na našej stránke, už videli oznámenie, že od 7. septembra do 15. októbra 2020 sa plánuje kurz „ Právne minimum pre zahraničných zdravotníckych pracovníkov“. Môžu sa ho zúčastniť praktickí lekári, zubní lekári, farmaceuti a zdravotné sestry.
Dnes sa pokúsime podrobnejšie venovať otázkam, ktoré môže mať zdravotnícky pracovník pri oboznamovaní sa s informáciami o tomto školiacom kurze.

 1. Čo je to za kurz?
  Obsah kurzu odráža jeho názov: v priebehu kurzu sa budú brať do úvahy základné zákony Slovenskej republiky, ktoré sa môžu stať súčasťou testov. Zoznam zákonov, ktoré si majú naštudovať zdravotnícki pracovníci potvrdzujúci svoju kvalifikáciu skúškou (doplňujúca skúška) je schválený Ministerstvom školstva SR a zverejnený v oficiálnych zdrojoch.
  Lekári, ktorí sa už pokúsili zložiť túto skúšku, čelili skutočnosti, že zoznam nebol úplný, pretože v ňom chýbalo niekoľko základných zákonov. Niektoré testované položky zároveň obsahovali otázky zo zákonov, ktoré neboli uvedené v zozname.
  Preto sme podali žiadosť na Ministerstvo školstva SR a dostali oficiálny zoznam, na základe ktorého bol program kurzu rozšírený a teraz obsahuje všetky zákony, ktorých znalosť je kľúčom k úspešnému zloženiu skúšky. Po našom odvolaní zamestnanci ministerstva školstva aktualizovali zoznam na svojich webových stránkach. Teraz obsahuje 14 zákonov namiesto 8 navrhovaných na preštudovanie pred tým.
 2. Ako môže byť tento kurz užitočný pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa pripravujú na skúšku?
  V súčasnosti na Slovensku neexistujú analogické kurzy. Počas prípravných kurzov, ktoré sa konali minulú jeseň na Univerzite Komenského, sa iba niekoľko prednášok venovalo právnym znalostiam lekárov, ktoré pokrývali iba malú časť požadovaného minima.
  Preštudovanie zákonov, ktoré niekedy obsahujú 130 až 300 strán, si vyžaduje čas a úsilie. Text právnych dokumentov má svoje vlastné komplexné špecifiká a frázy, ktoré nie sú lekárom vždy jasné, a to tiež ovplyvňuje kvalitu ich prípravy.
  Tento kurz vznikol na základe úsilia zamestnancov advokátskej kancelárie Antovszká, s.r.o. spolu so zamestnancami jazykovej školy iCan a lekármi MALnS. To znamená, že sme sa pokúsili predstaviť požadované právne minimum v stručnej, dostupnej a zrozumiteľnej pre zdravotníckych odborníkov forme.
  Veľmi dôležitým momentom v tomto procese bola práca praktických právnikov, ktorí dôkladne preštudovali všetky zákony stanovené v študijnom programe a prezentovali ich tak, aby si lekár mohol zapamätať a používať v praxi všetky dôležité body, ktorým by sa mala venovať pozornosť pri príprave na skúšku.
  Okrem prezentácií a vysvetľujúcich materiálov budú mať účastníci kurzu k dispozícii aj testy na témy kurzu. To im umožní precvičiť si ich zručnosti pri práci s testami pred skúškou a upevniť ich znalosti zákonov.
  Každý z účastníkov kurzu bude mať možnosť získať objasňujúce odpovede na otázky, ktoré vznikli počas prípravy na skúšku, čo môže tiež prispieť k lepšej príprave na skúšku.
 3. Ako môže byť tento kurz užitočný v praxi pre zdravotníckeho pracovníka?
  Znalosť zákonov, ktoré sa v kurze budú študovať, je nevyhnutná pre lekára pri jeho zamestnaní a pri výkone jeho pracovných povinností, komunikácii s pacientmi a kolegami.
 4. Ako bude organizované vyučovanie?
  Kurz obsahuje 12 stretnutí po 2 akademické hodiny, celkom 24 akademických hodín.
  Hodiny sa budú konať online vo vhodnom pre účastníkov večernom čase. V prípade záujmu a priaznivej epidemiologickej situácie sa môže vyučovanie konať aj v priestoroch školy iCan v Bratislave.
 5. Čo je potrebné, aby ste sa dostali na kurz?
  Po prvé, znalosť slovenského jazyka na úrovni B1-B2, keďže vyučovanie sa koná iba v slovenskom jazyku.
  Prihláste sa do kurzu do 6. septembra 2020 vrátane (pošlite prihlášku na adresu medics@icanschool.sk
  Zaplatiť kurzovné, ktoré je 249 eur.

Každý lekár si samozrejme vyberá svoj vlastný spôsob odbornej prípravy a vzdelávania. Využite šancu na kvalitnú prípravu na skúšku na tomto kurze.

Arrival of foreign doctors from abroad to Slovakia for passing the exam

The date of the qualification examination for foreign doctors (doplňujúca skúška) is approaching. It will take place on October 15-16, 2020.

Knowing about the anti-epidemiological measures currently in force in Slovakia, on August 11, we made a request to the Ministry of Education of Slovakia. We asked if the requirement to pass a mandatory 5-day quarantine and subsequent testing for COVID-19 would apply to foreign doctors from so-called “Red zone” countries (for example, Ukraine and Russia), who come to Slovakia to pass the qualification exam. We also asked if it is planned to conduct the exam electronically.

On August 14, we received the answer, which is attached. Below is a summary of the response from the Ministry of Education:

 1. Online examination is not planned, personal presence is required.
 2. Foreign doctors who come to take the exam from abroad are not required to undergo a mandatory 5-day quarantine, if the following documents are available: a) official confirmation that they are going to take the exam, b) a certificate of negative testing for COVID-19 is not older than 96 hours at the time of entry into Slovakia. This requirement is specified in the measures to combat the COVID-19 pandemic published in early July, the full text of which you can find here: https://www.mzv.sk/documents/10182/4180645/200703-Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_03072020.pdf/30c28bec-69f4-4e67-9ea0-5d2712580c01
 3. Based on the previous point, we recommend that all foreign doctors who will enter Slovakia to take the qualification exam from abroad, in advance, request from the Jessenius Medical Faculty in Martin an official confirmation that they are invited to take the exam.
 4. Because the situation with the COVID-19 pandemic is changing all the time, accordingly, anti-epidemiological measures in Slovakia are changing, so we advise you to monitor the current epidemic situation in Slovakia, focusing on the information posted on the official state website www.korona.gov.sk.

We will keep an eye on information regarding the qualification exam for foreign doctors and will post any updates on our website and Facebook page.

Špecializovaná prax pre lekárov a jej fungovanie: Vyjadrenie o právnej podstate

Vážení lekári,

V máji sme na našej webovej stránke zverejnili informácie o zavedení dočasnej stáže pre zahraničných lekárov na Slovensku: https://www.malns.sk/ru/temporary-internship-for-foreign-doctors/. V zákone bolo dosť neurčito uvedené, že dočasná stáž je platná iba v krízovej situácii. A keď vláda v júni oznámila zrušenie viacerých reštriktívnych opatrení a ukončenie intenzívnej práce krízového štábu, vznikla otázka, či zahraniční lekári na Slovensku, ktorí podstúpili nostrifikáciu dokladov, ale ešte nezložili kvalifikačnú skúšku, sa môžu s touto dočasnou stážou stále rátať.

Pre odpoveď sme sa rozhodli kontaktovať zástupcov Advokátskej kancelárie Antovszká, s.r.o., ktorí nám v súčasnosti pomáhajú pri vypracovaní a príprave kurzu „Právne minimum pre zahraničných zdravotníckych pracovníkov“, ktorý je naplánovaný na obdobie od 7. septembra do 15. októbra 2020.

Odpoveď je v prílohe. Vzhľadom na skutočnosť, že stav núdze bol na území Slovenska zrušený v noci z 13. júna na 14. júna, ale krízová situácia je stále v platnosti, zahraniční lekári môžu naďalej využívať príležitosť na dočasnú stáž.

Odpoveď ministra

V piatok 12. júna dostali sme odpoveď ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho na otvorený list MALnS ohľadom iniciatívy zahraničných zdravotníckych pracovníkov “Spojme sa aby pomôcť Slovensku!”.

Pripravujeme odpoveď na tento list a budeme vďační za každý podnet, radu a názor od členov MALnS, dobrovoľníkov iniciatívy a našich sympatizantov.

Temporary internship for foreign doctors

On Wednesday, May 13, members of the National Council of the Slovak Republic voted to adopt a number of amendments to the laws of Slovakia. All amendments will come into force after being signed by the president and published in the Collection of Laws.

One of these amendments is a temporary internship (dočasná stáž) for foreign doctors who have undergone nostrification of a diploma but have not yet passed the qualification exam for doctors (doplňujúca skúška). The possibility of internship is introduced in the law only temporarily – while in Slovakia there is a crisis situation in connection with the COVID-19 pandemic.

The possibility of including this internship in Law No. 576/2004 “On healthcare, services related to the provision of medical care”, as a permanent part of the process of recognition of education for foreign doctors, has been discussed and planned for a long time. About a year ago, the introduction of a temporary internship was already voted on by the National Council of the SR, however, it was not approved.

If you are already working in the Slovak health care system at a lower position, then you can use this opportunity to improve working conditions. If you have nostrified a diploma and are expecting a qualification exam, which was moved to October, then this internship may be useful as additional preparation for passing the exam in the form of language practice and familiarization with the healthcare system in Slovakia.

Unfortunately, this amendment cannot be used for nurses and dentists, as well as for those who have not yet gone through the nostrification procedure.

If you want to know more information regarding applying for an internship, then contact us: malns.correspondence@gmail.com.

Otvorený list Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku novému ministrovi zdravotníctva SR Marekovi Krajčímu

Vážený pán minister,
Zahraniční lekári a iní zdravotníckí odborníci ktorí žijú na Slovensku by chceli poskytnúť svoje odborné vedomosti a sily v boji proti koronavírusu. Počet pacientov chorých na chorobu COVID19, ktorú spôsobuje SARS-CoV-2 každým dňom rastie.

Podľa analýzy Inštitútu zdravotnej politiky by mal počet nakazených rásť, pričom v polovici júna by v istom momente muselo byť takmer 24-tisíc ľudí hospitalizovaných. Už v súčasnosti sa zdravotníctvo potýka s nedostatkom zdravotníckeho personálu, pričom lekári a sestry sú v súčasnosti v prvej línii. Po čase však môže prísť k extrémnej vyčerpanosti, pričom nákaza sa žiaľ nemusí vyhnúť ani im.

My sme v Medzinárodnej asociácii lekárov na Slovensku (MALnS) vnímame túto nepriaznivú situáciu a preto vyzývame zahraničných lekárov a celu cudzineckú komunitu na Slovensku, aby pomohli Slovensku – krajine, v ktorej chcú ostať žiť a pracovať. Mnohí z nich zareagovali veľmi promptne a ústretovo a ponúkli svoje odborné vedomosti a schopnosti. Sú okamžite schopní začať pracovať v nemocniciach, ktoré ich budú potrebovať a to bez nároku na honorár či inú odmenu. Potrebujú len udelenie výnimky, keďže niektorí z nich nemajú ešte uznané svoje vzdelanie z domovskej krajiny, prípadne ešte nezložili odborné skúšky.

Pripájame zoznam lekárov plus ďalších dobrovoľníkov s kurzom prvej pomoci, aj s kontaktom na dobrovoľníkov. Zoznam každým dňom aktualizujeme, keďže pomôcť chce naozaj mnoho lekárov zo zahraničia.
Dovoľte preto, aby sme Vám ponúkli našu pomoc a kooperáciu. Budeme radi, ak sa na nás obrátite.

Zároveň sa tešíme na spoluprácu s Vami v najbližších štyroch rokoch, kedy, veríme, dokážeme pomôcť slovenskému zdravotníctvu aj začlenením zahraničných lekárov a ďalšieho zdravotníckeho personálu do praxe.

S pozdravom, zástupcovia Spravnej rady MALnS