Odpoveď ministra

V piatok 12. júna dostali sme odpoveď ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho na otvorený list MALnS ohľadom iniciatívy zahraničných zdravotníckych pracovníkov “Spojme sa aby pomôcť Slovensku!”.

Pripravujeme odpoveď na tento list a budeme vďační za každý podnet, radu a názor od členov MALnS, dobrovoľníkov iniciatívy a našich sympatizantov.

Temporary internship for foreign doctors

On Wednesday, May 13, members of the National Council of the Slovak Republic voted to adopt a number of amendments to the laws of Slovakia. All amendments will come into force after being signed by the president and published in the Collection of Laws.

One of these amendments is a temporary internship (dočasná stáž) for foreign doctors who have undergone nostrification of a diploma but have not yet passed the qualification exam for doctors (doplňujúca skúška). The possibility of internship is introduced in the law only temporarily – while in Slovakia there is a crisis situation in connection with the COVID-19 pandemic.

The possibility of including this internship in Law No. 576/2004 “On healthcare, services related to the provision of medical care”, as a permanent part of the process of recognition of education for foreign doctors, has been discussed and planned for a long time. About a year ago, the introduction of a temporary internship was already voted on by the National Council of the SR, however, it was not approved.

If you are already working in the Slovak health care system at a lower position, then you can use this opportunity to improve working conditions. If you have nostrified a diploma and are expecting a qualification exam, which was moved to October, then this internship may be useful as additional preparation for passing the exam in the form of language practice and familiarization with the healthcare system in Slovakia.

Unfortunately, this amendment cannot be used for nurses and dentists, as well as for those who have not yet gone through the nostrification procedure.

If you want to know more information regarding applying for an internship, then contact us: malns.correspondence@gmail.com.

Otvorený list Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku novému ministrovi zdravotníctva SR Marekovi Krajčímu

Vážený pán minister,
Zahraniční lekári a iní zdravotníckí odborníci ktorí žijú na Slovensku by chceli poskytnúť svoje odborné vedomosti a sily v boji proti koronavírusu. Počet pacientov chorých na chorobu COVID19, ktorú spôsobuje SARS-CoV-2 každým dňom rastie.

Podľa analýzy Inštitútu zdravotnej politiky by mal počet nakazených rásť, pričom v polovici júna by v istom momente muselo byť takmer 24-tisíc ľudí hospitalizovaných. Už v súčasnosti sa zdravotníctvo potýka s nedostatkom zdravotníckeho personálu, pričom lekári a sestry sú v súčasnosti v prvej línii. Po čase však môže prísť k extrémnej vyčerpanosti, pričom nákaza sa žiaľ nemusí vyhnúť ani im.

My sme v Medzinárodnej asociácii lekárov na Slovensku (MALnS) vnímame túto nepriaznivú situáciu a preto vyzývame zahraničných lekárov a celu cudzineckú komunitu na Slovensku, aby pomohli Slovensku – krajine, v ktorej chcú ostať žiť a pracovať. Mnohí z nich zareagovali veľmi promptne a ústretovo a ponúkli svoje odborné vedomosti a schopnosti. Sú okamžite schopní začať pracovať v nemocniciach, ktoré ich budú potrebovať a to bez nároku na honorár či inú odmenu. Potrebujú len udelenie výnimky, keďže niektorí z nich nemajú ešte uznané svoje vzdelanie z domovskej krajiny, prípadne ešte nezložili odborné skúšky.

Pripájame zoznam lekárov plus ďalších dobrovoľníkov s kurzom prvej pomoci, aj s kontaktom na dobrovoľníkov. Zoznam každým dňom aktualizujeme, keďže pomôcť chce naozaj mnoho lekárov zo zahraničia.
Dovoľte preto, aby sme Vám ponúkli našu pomoc a kooperáciu. Budeme radi, ak sa na nás obrátite.

Zároveň sa tešíme na spoluprácu s Vami v najbližších štyroch rokoch, kedy, veríme, dokážeme pomôcť slovenskému zdravotníctvu aj začlenením zahraničných lekárov a ďalšieho zdravotníckeho personálu do praxe.

S pozdravom, zástupcovia Spravnej rady MALnS

Spojme sa a pomôžme Slovensku!

Vážení zahraniční lekári, zdravotné sestry, farmaceuti a všetci cudzinci, ktorí si vybrali Slovensko za svoju krajinu.

Odhliadnuc od skutočnosti, že naša organizácia, ktorá pomáha zdravotníckemu personálu zo zahraničia, sa stále stretáva na Slovensku s byrokraciou a nepochopením, považujeme Slovensko za krajinu, ktorá nás prijala a stala sa pre nás a naše deti rodným a vítaným miestom na život a profesionálnu činnosť.

Na Slovensku bola vyhlásená mimoriadna situácia vzhľadom na rýchlo sa šíriaci vírus COVID-19, čo považujeme za správne riešenie. Dodržovanie karanténnych opatrení pomôže znížiť kontakt s ľuďmi, a tým aj počet chorých a nakazených. Z overených štatistických údajov vyplýva, že počet nakazených vírusom COVID-19 v každej krajine rástol geometrickým radom, avšak v mnohých západných krajinách sa tieto čísla odlišujú exponenciálnym tempom rastu. Je veľmi veľká pravdepodobnosť, že číslo nakazených bude aj na Slovensko rýchlo rásť a ku dnešnému dňu nikto nemôže predpovedať aký scenár nás čaká.

Preto považujeme za potrebné poskytúť možnosť zahraničnému lekárskemu personálu a ľuďom, ktorí majú základné praktické zručnosti, pomôcť slovenskému zdravotníctvu v tejto neľahkej situácii. Spojme sa a pomôžme Slovensku, ktoré zatiaľ situáciu zvláda, no ako to bude o 2-3 týždne, nikto nevie. Podľa skúseností z ostatných krajín sa ukazuje, že rozhodujúcim faktorom pri boji s pandémiou bude dostupnosť medicínskeho vybavenia a personálu.

Predstavte si, ako veľmi môže pomôcť Slovensku, keď by sme v prípade zhoršenia situácie, vedeli poskytnúť 50 či 100 lekárov a medicínskeho personálu. Táto naša ponuka by mohla mať dva pozitívne výsledky, po prvé, z lekárskeho uhla pohľadu, urobíme to, čo každý lekár, ktorý si sám seba váži, by mal urobiť a pomôžeme v ťažkých časoch a po druhé, pomôžeme zlepšiť pohľad Slovákov k cudzincom a k zahraničnému lekárskemu personálu.

Nedostatok lekárov sa očakáva najmä na pozíciách lekárov prvého kontaktu, infektológ, pneumológ, zdravotná sestra a laborant.
Je možné, a my v to samozrejme dúfame, že naša pomoc nebude nutná, avšak nestrácajme čas a zorganizujme sa.

V prípade záujmu o pomoc nám napíšte krátko o sebe mail na malns.correspondence@gmail.com : vaše meno a priezvisko, číslo mobilného telefónu, kraj, v ktorom žijete, vaše povolanie, status uznania vášho diplomu na Slovensku, pracovné skúsenosti, uprednostňovaná forma pomoci (práca v nemocnici, v laboratóriu, v call-centre, atď.).

Ďakujeme vám všetkým veľmi pekne, Slovensko nás čaká!