2% DANE

Vážení členovia nášho združenia, všetci, ktorí nás aktívne podporujú!

Naše združenie oficiálne prešlo procesom registrácie neziskovej organizácie na prijímanie 2 (3) % dani.

Ak nás chcete podporiť v našich aktivitách a pomôcť zahraničným lekárom na Slovensku, potom môžete prispieť jedným z uvedených nižšie spôsobov.

1) daňovník na Slovensku (zamestnanec, SZČO alebo spoločnosť) môže poukázať až 3% zo zaplatených daní na charitu.

i) zamestnaný na Slovensku môže poukázať 2% daní zaplatených za minulé obdobie neziskovej organizácii do 30. apríla aktuálneho roka. Prihláška (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane -stiahnite si aktuálny formulár na: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaciv/Zavisla_cinnost_5ZD/2020/2020.12.07_Vyhlasenie.pdf) sa predkladá miestnemu daňového úradu spolu s potvrdením o zaplatení daní, ktoré poskytuje zamestnávateľ.
Podrobnosti o našom združení, ktoré treba uviesť v žiadosti:
Názov: Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku
Právna forma: Združenie( zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Registračné číslo (IČO): 52376923
Adresa: Špitálska 2203/53, 81108 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

ii) SZČO na Slovensku, ktorý podáva daňové priznanie za uplynulé obdobie, môže priamo v daňovom priznaní v príslušnej časti uviesť informácie o poukázaní 2% zo zaplatenej daní jednej z neziskových organizácií. SZČO môže poukázať až 3% zaplatených daní, ak v predchádzajúcom zdaňovacom období vykonával dobrovoľnícku činnosti v rozsahu najmenej 40 hodín. V takom prípade musí k daňovému priznaniu priložiť príslušné potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. SZČO môže poukázať 2% (3%) ním zaplatenej dane iba na jednej vybranej neziskovej organizácii.

iii) právnická osoba na Slovensku, ktorá podáva daňové priznanie za uplynulé obdobie, môže priamo v daňovom priznaní v príslušnej časti uviesť informáciu o poukázaní 1% zaplatených daní jednej z neziskových organizácií. Ak právnická osoba počas zdaňovacieho obdobia poukáže sumu najmenej 0, 05% svojho základu dane charitatívnej neziskovej organizácii, pri podaní daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie môže poukázať až 2% zo zaplatených daní na charitatívne účely. Právnická osoba môže poukázať až 2% zo zaplatených daní viacerým organizáciám, pričom suma pre jednotlivú organizáciu musí byt najmenej 8 EUR.

2) ako fyzická osoba môžete dobrovoľne darovať ľubovoľnú sumu. To nevyžaduje žiadne špeciálne dokumenty, stačí uviesť v účele platby, že ide o dar.

Bankové spojenie:
IBAN: SK9684300000002030115350
Názov banky: KDB Bank Europe Ltd.
Kód banky: KDBHSA
Kód digitálnej banky: 8430
SWIFT (BIC) kód: KODBSKBX
Adresa banky: Obchodná 2, 811 06 Bratislava, Slovensko

3) ako právnická osoba môžete tiež darovať ľubovoľnú sumu. V takom prípade už budete musieť podpísať darovaciu zmluvu, ktorú vám môžeme na požiadanie poskytnúť.